Till innehållet

Träffpunkten flyttar ut

Projektet drivs av: Upplandsstiftelsen, Friluftsliv & Folkhälsa

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att öka välbefinnandet och hälsan hos äldre med funktionsnedsättning. Målet är att etablera enkla och anpassade uteaktiviteter för målgruppen på träffpunkter och trygghetsboenden i Uppsala län.

Tillsammans med målgruppen och personal ska man ta fram, testa och etablera uteaktiviteter. Dessa samlas i en aktivitetsbank på webben med tillhörande instruktionsfilmer och handbok, som inspiration till alla som vill anordna uteaktiviteter för målgruppen.

Ett nätverk för naturfaddrar, de som leder aktiviteterna, skapas. De får löpande handledning och utbildning av Upplandsstiftelsen. Vidare så ska en utlåningsbank för utlåning av material till aktiviteterna byggas upp. Efter projektet ska uteaktiviteter ingå i den ordinarie verksamheten på träffpunkter och trygghetsboenden.

Nätverket med naturfaddrar, utlåningsbanken och aktivitetsbanken blir en del av Upplandsstiftelsens ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

2 348 784 kronor

Projektets tidstatus

89%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2024.

En dekoration av blommor och blad och en snäcka som ligger utlagt på ett träunderlag

Bild från projektet.

Två personer, varav den ena på en permobil, promenerar på en grusväg längs vatten.

Bild från projektet.

Beviljat belopp

2 348 784 kronor

Projektets tidstatus

89%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Liknande projekt

  • Yoga hela livet

    "Yoga för alla" ska utveckla en metod och ett metodmaterial för att anpassa och tillgängliggöra yoga för äldre personer med funktionsnedsättningar.

  • Från stuprör till hängrännor

  • Ridning för ryttare med blindhet och svår synskada

    Projektets syfte är att erbjuda personer med blindhet eller svår synskada självständig ridning i grupp, något som idag inte finns.

Sidan uppdaterades 2023-12-15.