Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Trafiksmart lärande med VR-teknik

Projektet drivs av: Växjö kommun

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram en app som innehåller VR-filmer där barn och unga kan studera sig själva i trafiken för att tränas till att tänka och agera trafiksäkert.

Syftet med projektet är att träna barn och unga till att tänka och agera trafiksäkert. Projektet ska ta fram en app som innehåller VR-filmer där barn kan studera sig själva i trafiken och ett pedagogiskt studiematerial. Planerade aktiviteter inom projektet är den referensgrupp bestående av målgruppen som planerar de olika filmsituationerna som ska spelas in. Elever kommer även att bjudas in att medverka i dessa filmer. Verksamheten kommer sedan att bedrivas ute på skolor.

Målet med träningen är att målgruppen ska förstå vikten av att kommunicera på rätt sätt med sina medtrafikanter för att på så vis skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö, vilket i förlängningen leder till minskat antal olyckor.
Målgruppen för projektet är barn och unga, 10-16 år, som går i grundskolan, nyanlända i åldrarna 13-19 år samt personer upp till 20 år med någon form av funktionsnedsättning.

Växjö kommun kommer att fortsätta driva Trafiksmart inom deras etablerade plattform Ögonkontakt sökes i trafiken. För att garantera överlevnad kommer kommunen att ha en särskild tjänst kopplad till tekniska förvaltningen. Finansieringen av verksamheten kommer även att ske genom bidrag från tekniska förvaltningen samt utbildningsförvaltningen. Dessa medel ska användas för framtagning av nya filmer samt vidareutveckling av appen. Projektet ska även spridas vidare, i ett första steg till övriga kommuner i Kronobergs län. För att få en nationell spridning kommer information om projektet regelbundet att skickas ut till de myndigheter som jobbar med trafik-, utbildnings- och ungdomsfrågor.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i november 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i november 2021.

Kontakt

Ort
Växjö
Sidan uppdaterades 2020-06-02.