Till innehållet

Träningslokal för budo och fäktning i Östersunds kommun

Projektet drevs av: Östersunds Budo Kai

Beskrivning av projektet

En centralt belägen lokal på Campusområdet i Östersund, ett projekt med möjligheten att samla flera verksamheter och att tillsammans utveckla verksamheten och göra det möjligt för fler att träna och tävla med oss.

Syftet med en gemensam central lokal är att träningen ska kunna bedrivas bättre inom föreningarna, mellan föreningarna och utvecklande tillsammans. Tillsammans med en central lokalisation kan föreningarna samverka och bilda en mötespunkt för alla inriktningar inom grenarna med motion, tävling och kultur. Synligt och tillgängligt för fler.

Båda föreningar har på varsitt håll sökt efter nya träningslokaler. ÖFFK utan en fast lokal med timmar i en skolgymnastiksal och ÖBK med delar av verksamheten i en klassisk kampsportslokal i ett skyddsrum i ytterkanten av Östersund och andra delar av verksamheten med timmar i en skolgymnastiksal. Genom en kontakt med näringslivet och A4 Campus AB fick vi möjligheten att se över lokalalternativ tillsammans. En centralt belägen lokal på Campusområdet i Östersund, ett projekt med möjligheten att samla våra verksamheter och anpassa lokalen efter våra behov. Målet är att tillsammans utveckla verksamheten och att möjliggöra för fler att träna och tävla med oss.

Projektet har gått genom många turer. En god stöttning längs vägen har kontakten med vår handläggare på Arvsfonden och introduktionsdagen. Vi har från början av projektet haft ytterligare en förening med oss som valde ett annat alternativ. Vi har bytt lokal och haft frågor kring konstruktion och bygglov. Till sist befinner vi oss i ett läge där vi har samlat ihop vår kalkyl och tillgodosett behoven kring bygglovet. Ett läge där vi arbetar med detaljer kring inredning och inflyttning. Det har gått många många månader och varit många möten längs vägen men nu har vi siktet inställt på inflyttning av verksamheten i en ny lokal till nästa termin!

Föreningarna har under längre tid varit i behov av nya lokaler och har dels sökt på egen hand och dels gemensamt genom kontaktpersoner i föreningarna. Kontakter har tagits med ett flertal olika aktörer och kommunen. Efter kontakten med hyresvärden A4 Campus AB har genomgång skett av föreningarnas behov genom ett flertal möten. Återkoppling har skett löpande från föreningarnas kontaktpersoner till respektive styrelse.

Utöver samarbetet mellan de två föreningarna ingår först och främst den tilltänkta hyresvärden A4 Campus AB som ställer en utmärkt lokal till förfogande. Allmänna Arvsfonden, Riksidrottsförbundet och Svenska Budo- & Kampsportsförbundet har beviljat bidrag för projektet. Föreningarna ser också över en insats genom eget arbete och möjliga sponsorer för att få ihop kalkylen.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i mars 2013.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i mars 2013.

Kontakt

Ort
Östersund

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-06-19.