Till innehållet

Träningspasset - tillgänglig träning digitalt

Projektet drivs av: Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för personer med synnedsättning att leva fysiskt aktiva liv.

Målgruppen är i första hand de som inte är aktiva inom föreningsidrotten, med särskilt fokus på personer i åldrarna 7-30 år. Projektet ska utveckla en digital aktivitetsbank som riktar sig direkt till målgruppen med tips på fysiska övningar/träningar, samt konkreta tips på hur målgruppen exempelvis kan förbereda sig inför fysisk aktivitet hos olika aktörer.

Projektet kommer även att skapa bättre förutsättningar för föreningsidrotten att bli inkluderande för målgruppen genom kunskapsutbyte, spridning av goda initiativ som bedrivs på lokal nivå, samt framtagande av metodmaterial. Den digitala aktivitetsbanken och metodmaterialet kommer spridas via förbundets digitala plattformar efter projektets slut.

Beviljat belopp

7 523 880 kronor

Projektets tidstatus

39%

Projektet startade i augusti 2022 och avslutas i augusti 2025.

Beviljat belopp

7 523 880 kronor

Projektets tidstatus

39%

Projektet startade i augusti 2022 och avslutas i augusti 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Rörelseglädje på Daglig Verksamhet

    Föreningen Bara Vanlig Hälsa vill med projektet Rörelseglädje på daglig verksamhet öka den fysiska aktivitetsnivån för målgruppen personer med…

  • Vårdkompletterande träning för Parkinsonsjuka i hem och klubb

    Projektet vänder sig till personer med Parkinsons sjukdom som på grund av medicinska eller fysiska problem har svårt att ta sig till en lokal för…

  • På Rätt Plats

    Föreningen ska utveckla en ny modell med taekwondo- och hapkidoinspirerad fysisk aktivitet, friskvård och social gemenskap för målgruppen äldre…

Sidan uppdaterades 2023-09-06.