Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Träningspasset - tillgänglig träning digitalt

Projektet drivs av: Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för personer med synnedsättning att leva fysiskt aktiva liv.

Målgruppen är i första hand de som inte är aktiva inom föreningsidrotten, med särskilt fokus på personer i åldrarna 7-30 år. Projektet ska utveckla en digital aktivitetsbank som riktar sig direkt till målgruppen med tips på fysiska övningar/träningar, samt konkreta tips på hur målgruppen exempelvis kan förbereda sig inför fysisk aktivitet hos olika aktörer.

Projektet kommer även att skapa bättre förutsättningar för föreningsidrotten att bli inkluderande för målgruppen genom kunskapsutbyte, spridning av goda initiativ som bedrivs på lokal nivå, samt framtagande av metodmaterial. Den digitala aktivitetsbanken och metodmaterialet kommer spridas via förbundets digitala plattformar efter projektets slut.

Beviljat belopp

7 523 880 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

7 523 880 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-12-30.