Till innehållet

Transit

Projektet drivs av: Riksförbundet för HBT personers rättigheter (RFSL)

Beskrivning av projektet

Transit är ett projekt som erbjuder stöd, information och mötesplatser åt unga transpersoner. Detta genom Samtals- och Stödgrupper som ges två gånger per termin och vi har även gett ut antologin Det är vår tur nu! att vara trans i en tvåkönsvärld.

Transit är ett projekt som drivs av RFSL Stockholm med stöd av Arvsfonden. Projektet fokuserar på att skapa stöd, information och mötesplatser åt unga transpersoner som är en grupp som ofta osynliggörs i vårt samhälle. Vi bedriver samtals- och stödgrupper samt tar fram en antologi.  Antologin Boken heter "Det är vår tur nu! att vara trans i en tvåkönsvärld" och innehåller berättelser om hur det är att ha en könsidentitet som bryter mot samhällets normer och förväntningar kring kön och könsidentitet.  Samtalsgrupper Så kallade startgrupper som bygger på en identitetsstärkande metod och är gruppträffar där transungdomar kan träffa andra som har liknande erfarenheter som de själva.  Stödgrupper Gruppträffar för unga transsexuella personer där man under 8 träffar får se en kurator och tillsammans med andra ungdomar dela erfarenheter kring vad det innebär att vara transsexuell och genomgå könskorrigerande vård. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2009 och avslutades i oktober 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2009 och avslutades i oktober 2012.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • #skolmöten

    Projekt #skolmöten syftar till att skapa ett sammanhang och en metod för att få nyanlända och etablerade ungdomar att mötas, relatera och knyta…

  • Afrosvenska akademin

  • Akademien (tidigare Jämställdhetsakademien)

    Projektet syftar till att ge organisationer i det unga civilsamhället praktiska verktyg för att förbättra jämställdheten och utmana maktobalansen…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.