Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Tredje kraften

Projektet drivs av: Verdandi Riksförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en modell för brukarinflytande för unga, 16-26 år, som lider av samsjuklighet, psykisk ohälsa och missbruk/beroende, så att de får en bra, jämlik och samordnad vård.

Syfte med projektet är att utveckla en modell för brukarinflytande för unga, 16-26 år, som lider av samsjuklighet, psykisk ohälsa och missbruk/beroende, så att de får en bra, jämlik och samordnad vård. Att lyssna på och stärka unga brukare är en framgångsfaktor och leder till ökad träffsäkerhet och bättre resultat.

Målet med projektet är att tillsammans med målgruppen ta fram en helhetsmodell med konkreta verktyg för brukarinflytandet för unga med missbruk och samtidig psykisk ohälsa.

Modellen kommer efter projektets slut att förvaltas av Brukarkraft, ett kvalificerat resurscentrum för brukarinflytande i hela landet.

Projektet kommer att genomföras i samarbete med såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst och institutioner.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2018 och avslutades i juli 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2018 och avslutades i juli 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-07-03.