Till innehållet

Tredubbelt utsatt

Projektet drevs av: Stockholms Dövas Förening

Beskrivning av projektet

Att bryta isoleringen för döva kvinnor med annan etnicitet än svensk i Stockholm genom skapandet av nätverk med olika teckenspråkiga insatser som ger råd och stöd.  

Projektet syftar till att bryta isoleringen för döva kvinnor med annan etnicitet än svensk i Stockholm genom skapandet av nätverk med olika teckenspråkiga instanser som ger råd och stöd. Ett utökat informationsarbete kring problematiken kommer också att riktas till medlemmarna i SDF (Stockholms Dövas Förening) och Stockholms Dövas kvinnoförening samt till andra hörande intresseföreningar där målgruppen kan finnas. Genom projektets samverkan med olika aktörer avser SDF att utveckla sin internationella sektion så att verksamheten kan permanentas inom ramen för den ordinarie verksamheten.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Kontakt

Ort
Globen, Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.