Till innehållet

Tredubbelt utsatt

Projektet drivs av: Stockholms Dövas Förening

Beskrivning av projektet

Att bryta isoleringen för döva kvinnor med annan etnicitet än svensk i Stockholm genom skapandet av nätverk med olika teckenspråkiga insatser som ger råd och stöd.  

Projektet syftar till att bryta isoleringen för döva kvinnor med annan etnicitet än svensk i Stockholm genom skapandet av nätverk med olika teckenspråkiga instanser som ger råd och stöd. Ett utökat informationsarbete kring problematiken kommer också att riktas till medlemmarna i SDF (Stockholms Dövas Förening) och Stockholms Dövas kvinnoförening samt till andra hörande intresseföreningar där målgruppen kan finnas. Genom projektets samverkan med olika aktörer avser SDF att utveckla sin internationella sektion så att verksamheten kan permanentas inom ramen för den ordinarie verksamheten.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Kontakt

Ort
Globen, Stockholm

Liknande projekt

  • Salt

    Salt berör allt! Med en vandringsutställning om salt fokuserar vi på tillgänglighet och pedagogik. Vi värdesätter barn och ungas deltagande!

  • Samspel-musikaliska möjligheter

    Genom Samspel vill vi öka möjligheten för personer med omfattande rörelsehinder att aktivt delta i musikkulturen. Projektet har utvecklat…

  • Samtal om livet (tidigare Salutogen rehabilitering)

    Projektets syfte är att utveckla en rehabiliteringsmodell som ligger mellan primärvårdens medicinska och Arbetsförmedlingens arbetslivsinriktade…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.