Till innehållet

Grundskolebrevet - En skola utan sexuella övergrepp

Projektet drivs av: Treskablinoll Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet Grundskolebrevets syfte är att öka kunskapen samt förändra attityder och beteenden kring kroppslig integritet bland barn och unga och därigenom förbygga sexuella övergrepp mot barn i grundskoleålder 7 till 12 år.

Projektet görs i samarbete med fyra grundskolor med cirka 1 500 elever, i Region Stockholm och Västra Götaland. Genom workshops, referensgrupper och lokala projektgrupper kommer målgrupp och skolpersonal att ta fram ett digitalt lärandespel om samtycke, kroppslig integritet, sexualitet och övergrepp. Projektet omfattar även utveckling av lärarhandledning, rutiner, arbetssätt och riktlinjer för skolor. Efter projektet ska modellen dels implementeras i föreningens ordinarie verksamhet, dels spridas till kommuner och skolor över landet.

Beviljat belopp

6 091 152 kronor

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i februari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

6 091 152 kronor

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i februari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Barnens röst om sexuell exploatering

    Projektet ska minska det psykiska lidandet för barn vars bilder och filmer sprids på nätet utom deras kontroll.

  • Barn på sjukhuswebben

    Projektet ska utveckla en gemensam informationsportal om hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

  • En brottarmatta utan gränser

    Projektet ska utveckla målgruppsanpassad brottning för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2022-07-04.