Till innehållet

Trialog – stöd till anhöriga och deras närstående med psykiska funktionsnedsättningar

Projektet drevs av: Stiftelsen Bräcke Diakoni

Beskrivning av projektet

I detta projekt samarbetar Bräcke diakoni med Nationellt kompetenscenter anhöriga, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg, Anhörigföreningen Göteborg samt Studieförbundet Vuxenskolan.

Projektet Trialog uppmärksammades av Sveriges radio den 17 maj. Lyssna på inslaget "Hård sekretess i psykiatrin drabbar anhöriga".

Syftet är att ta fram metoder för att stärka och stötta personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Målgrupper

  • personer med psykisk ohälsa boende på Mellangården, ett boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar som drivs av Bräcke Diakoni,
  • anhöriga,
  • personal,
  • organisationer, verksamheter och professionella som på olika sätt representerar och möter personer med psykisk ohälsa.
Projektet kommer
  • att arbeta fram metoder i studiecirkelformat med fokus på att öka kunskapen om vikten att ge stöd till anhöriga och hur man på bästa sätt kan göra det. Syftet är att motverka psykisk ohälsa hos anhöriga och förvärrad psykisk ohälsa hos personer som redan har psykisk ohälsa. Målet med metoderna är att det ska bli tydligt för anhöriga vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter de som anhöriga och närstående har till varandra och till tredje part,
     
  • att fram en faktabok, material för hur man kan starta studiecirklar/samtalsgrupper vars syfte är att ge anhöriga verktyg i hur man ska förstå och ge sina närstående stöd, samt själva få sina behov som anhörig tillgodosedda.

Projektet överlever genom att metoderna fortsätter förvaltas och användas inom Mellangården och att metoderna och faktaboken sprids genom samarbetspartnernas respektive hemsidor. Projektet kommer att avslutas med en större spridningskonferens.

Efter projektet

Projektet har arbetat med frågor kring hur personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga kan stöttas. Arbetet har skett i fokusgrupper, genom workshops och samtalsserier. Temat har varit rättigheter, skyldigheter och möjligheter och man har testat och arbetat fram ett metodmaterial som kan användas i studiecirklar och stödgrupper. En tryckt vägledningsbok ”Du är inte ensam” har arbetats fram till stöd för anhöriga.

För personal som arbetar med målgruppen har projektet tagit fram en webbutbildning som inkluderar reflektionsövningar och konkreta redskap i arbetet med målgruppen. Formatet är lättillgängligt och anpassat för att kunna användas på arbetsplatsträffar.

Projektet har även genomfört föreläsningar och projektet avslutades med en spridningskonferens. Dessa tillfällen har filmats för ökad spridning.

Projektets erfarenheter lever vidare i vägledningsboken ”Du är inte ensam” samt genom metodmaterial att använda i studiecirklar. Webbutbildningen för personer som arbetar med målgruppen finns på föreningens hemsida att användas kostnadsfritt.

Webbutbildningen "Trialog - att se anhöriga som samspelare"

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i oktober 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i oktober 2021.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-04-25.