Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Trialog – stöd till anhöriga och deras närstående med psykiska funktionsnedsättningar

Projektet drivs av: Stiftelsen Bräcke Diakoni

Beskrivning av projektet

I detta projekt samarbetar Bräcke diakoni med Nationellt kompetenscenter anhöriga, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg, Anhörigföreningen Göteborg samt Studieförbundet Vuxenskolan.

Projektet Trialog uppmärksammades av Sveriges radio den 17 maj. Lyssna på inslaget "Hård sekretess i psykiatrin drabbar anhöriga".

Syftet är att ta fram metoder för att stärka och stötta personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Målgrupper

  • personer med psykisk ohälsa boende på Mellangården, ett boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar som drivs av Bräcke Diakoni,
  • anhöriga,
  • personal,
  • organisationer, verksamheter och professionella som på olika sätt representerar och möter personer med psykisk ohälsa.
Projektet kommer
  • att arbeta fram metoder i studiecirkelformat med fokus på att öka kunskapen om vikten att ge stöd till anhöriga och hur man på bästa sätt kan göra det. Syftet är att motverka psykisk ohälsa hos anhöriga och förvärrad psykisk ohälsa hos personer som redan har psykisk ohälsa. Målet med metoderna är att det ska bli tydligt för anhöriga vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter de som anhöriga och närstående har till varandra och till tredje part,
     
  • att fram en faktabok, material för hur man kan starta studiecirklar/samtalsgrupper vars syfte är att ge anhöriga verktyg i hur man ska förstå och ge sina närstående stöd, samt själva få sina behov som anhörig tillgodosedda.

Projektet överlever genom att metoderna fortsätter förvaltas och användas inom Mellangården och att metoderna och faktaboken sprids genom samarbetspartnernas respektive hemsidor. Projektet kommer att avslutas med en större spridningskonferens.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i april 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i april 2021.

Kontakt

Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2020-06-02.