Till innehållet

Triathlon för alla

Projektet drivs av: Svenska Triathlonförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa förutsättningar för att inkludera personer med funktionsnedsättning i ordinarie triathlonverksamhet. Målet är att utveckla och starta upp paratriathlon i Sverige.

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att inkludera personer med funktionsnedsättning i ordinarie triathlonverksamhet.

Målet är att utveckla och starta upp paratriathlon i Sverige genom att skapa en permanent struktur och organisation där förbund, klubbar och individer erhåller verktyg och stöd för att utöva och bedriva paratriathlon. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning i åldern 14 år och uppåt. Projektet kommer att utvecklas tillsammans med målgruppen och forma en struktur och koncept att implementera inom förbund och föreningar. Det innebär bland annat stöd och utbildning av aktiva, ledare, arrangörer och föreningar, prova-på tillfällen, certifiering av personer som kan klassificera inom paratriathlon samt klassificering av paratriathleter. Inom projektet marknadsförs och sprids konceptet vid olika arrangemang för att nå ut till fler aktiva och synliggöras inom parasporten.

Efter projektet är avslutat kommer paratriathlon vara del inom Triathlonförbundets ordinarie verksamhet.

Projektets tidstatus

78%

Projektet startade i februari 2020 och avslutas i februari 2023.

Projektets tidstatus

78%

Projektet startade i februari 2020 och avslutas i februari 2023.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Alla kan yoga

    Projekets syfte är att förbättra fysisk och psykisk hälsa för personer med intellektuella funktionsvariationer.

  • Odla hela livet

    Projektet vänder sig till äldre personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som är bosatta i Göteborgstrakten och som gått i pension och är…

  • 5-A-SIDE LIVE

    Projektet ska sprida metoden 5-a-side till tre olika distrikt i Sverige i syfte att etablera fler lag.

Sidan uppdaterades 2021-08-23.