Till innehållet

TRIVSAMT Seniorcenter

Projektet drivs av: Sveriges Kommunalpensionärers förbund avd 41

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att bryta ensamhet och isolering hos äldre personer. Genom att arbeta uppsökande och skapa en tillgänglig mötesplats ges möjlighet till nya möten, ett aktivare liv och ett stöd i vardagen för äldre personer.

På Trivsamt seniorcenter ska deltagarna få möjlighet att lära sig mer om digitala frågor liksom ges tillgång till sociala aktiviteter och nya kontakter. Projektet ska arbeta för att nå personer som befinner sig i ett utanförskap och man avser stimulera möten mellan personer med olika bakgrund. För att främja dessa möten har samarbeten med andra föreningar initierats och under projekttiden ska dessa samarbeten utvecklas vidare.
Under projektets första år utbildas personer som själva tillhör målgruppen inom IT-relaterade frågor, för att de sedan ska kunna föra kunskapen vidare som ideella ledare. Efter projekttiden ska verksamheten vara välkänd och etablerad med flera samarbeten så att den kan övergå i föreningens ordinarie verksamhet.


Beviljat belopp

3 407 420 kronor

Projektets tidstatus

45%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Beviljat belopp

3 407 420 kronor

Projektets tidstatus

45%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Kontakt

Ort
Sandviken

Liknande projekt

  • Äldrerevision - kvalitetsutveckling för och av äldre

    Projektet ska ta fram en metod för äldrerevision i syfte att skapa kvalitetsutveckling av insatser inom hemtjänst, träffpunkter och andra…

  • Säker@digitalt

    SPF Seniorerna Sörmlandsdistriktet ska tillsammans med Pensionärernas riksorganisation, SKPF Pensionärerna och Riksförbundet PensionärsGemenskap i…

  • KonsumentRÄTT - ett vägledande projekt

    Projektet ska arbeta för att målgrupperna äldre personer och personer med funktionsnedsättning ska stärkas i sin roll som konsumenter.

Sidan uppdaterades 2022-05-31.