Till innehållet

Trots allt!

Projektet drevs av: Riksförbundet Attention

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram fysiska och digitala interaktiva plattformar där familjer med barn och ungdomar med trotsproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan mötas och utbyta erfarenheter och ge varandra stöd.

Riksförbundet Attention ska, tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, ta fram såväl fysiska som digitala interaktiva plattformar där familjer med barn och ungdomar med trotsproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan mötas och utbyta erfarenheter och ge varandra stöd. Projektet erbjuder ett komplement till offentliga aktörers professionella insatser kring målgruppen.

Attentions lokalavdelningar ska testa öppna stödgrupper med anpassade fritidsaktiviteter där målgruppens familjer kan mötas och utbyta erfarenheter. Ett viktigt syfte är att minska den stigmatiska upplevelsen för familjerna där föräldrar ofta upplever en bristande förståelse från släkt och vänner. Projektet ska delta i konferenser och mässor som samlar yrkesgrupper kring målgruppen och verka för att kunskapen om trotsproblematik i kombination med ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) stärks.

Projektet ska ta fram studiecirklar i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och dessa kommer att spridas genom Attentions lokalföreningar.

Efter projektet

Projektet har tagit fram metoder och verktyg utifrån forskning samt målgruppens erfarenheter och förmedlat dem via material som tagits fram i projektet. Föreningen har deltagit på mässor och seminarier. Genom olika samtalsgrupper och studiecirklar har projektet medverkat till en ökad förståelse kring målgruppens utmaningar och därmed minskat de stigmatiska upplevelserna.

Verksamheten lever vidare genom material, filmer och studiecirklar. De förvaltas av Attention men finns tillgängligt gratis genom föreningens hemsida och hos de samverkande lokalföreningarna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i augusti 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i augusti 2022.

Kontakt

Ort
Johanneshov

Liknande projekt

  • MediPrep 2.0

    MediPrep är en nationell webbplattform som samlar digital vårdinformation för barn och ungdomar, främst för 7 - 15 år.

  • Mitt liv Min rättighet

    Projektet ska uppmärksamma och underlätta situationen för nyanlända ungdomar som lever med hedersnormer.

  • Välkommen Hemifrån

    Projektet ska utveckla en gruppverksamhet, som vänder sig till personer som på grund av sin diagnos inom autismspektrum, har svårt att komma hemifrån.

Sidan uppdaterades 2023-01-20.