Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Trots allt!

Projektet drivs av: Riksförbundet Attention

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram fysiska och digitala interaktiva plattformar där familjer med barn och ungdomar med trotsproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan mötas och utbyta erfarenheter och ge varandra stöd.

Riksförbundet Attention ska, tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, ta fram såväl fysiska som digitala interaktiva plattformar där familjer med barn och ungdomar med trotsproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan mötas och utbyta erfarenheter och ge varandra stöd. Projektet erbjuder ett komplement till offentliga aktörers professionella insatser kring målgruppen.

Attentions lokalavdelningar ska testa öppna stödgrupper med anpassade fritidsaktiviteter där målgruppens familjer kan mötas och utbyta erfarenheter. Ett viktigt syfte är att minska den stigmatiska upplevelsen för familjerna där föräldrar ofta upplever en bristande förståelse från släkt och vänner. Projektet ska delta i konferenser och mässor som samlar yrkesgrupper kring målgruppen och verka för att kunskapen om trotsproblematik i kombination med ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) stärks.

Projektet ska ta fram studiecirklar i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och dessa kommer att spridas genom Attentions lokalföreningar.

Projektets tidstatus

88%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Projektets tidstatus

88%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Kontakt

Ort
Johanneshov
Sidan uppdaterades 2021-03-23.