Till innehållet

Trygg på natten - ett förstärkt stöd till barn och unga i utsatta situationer

Projektet drevs av: Bris - Barnens rätt i samhället

Beskrivning av projektet

Projektet ska etablera en nationell stödlinje med ett professionellt, kvalitetssäkrat och tillgängligt stöd även nattetid för barn och unga upp till 18 år oavsett var i landet de bor för att bryta trenden med ökad psykisk ohälsa i målgruppen.  

Syftet med projektet är att kunna erbjuda ytterligare stöd till barn och unga i utsatta situationer genom att etablera en nationell stödlinje som är öppen även nattetid. Metoden inom nattjouren består av samtal via chatt och telefon. De kuratorer som svarar på inkommande samtal har ett tätt samarbete med myndighetsfunktioner som polis, socialtjänst och SOS Alarm. Aktiviteterna för att kunna genomföra detta arbete består av kartläggning kring metod, bemanning och kompetensbehov och expertgrupp med barn som träffas. Dessutom sker samverkan med andra stödlinjer. När stödlinjen på natten startar kommer en informationskampanj riktad till målgruppen att genomföras.

Det övergripande målet är att erbjuda ett likvärdigt nationellt stöd för barn och unga, oavsett var i landet de bor. Målet är även att bryta trenden med ökad psykisk ohälsa bland barn och unga, genom att erbjuda ett professionellt, kvalitetssäkrat och tillgängligt stöd även nattetid. Antalet barn som tidigt får kontakt med vården ska öka. Målgruppen för stödlinjen är barn upp till 18 år.

Efter projektet

Projektet ledde till att Sveriges nationella stödlinje för barn och unga även är öppen på natten. Bris kan därmed erbjuda barn och unga stöd dygnet runt genom chatt- och telefonjour som bemannas av kuratorer. Ett nationellt stöd nattetid fanns inte i Sverige tidigare, vilket har kritiserats av FN:s barnrättskommitté. Projektet har därmed möjliggjort att Sverige lever upp till Barnkonventionen i detta avseende.

Verksamheten lever vidare genom att det nya stödet har integrerats med Bris ordinarie stödverksamhet som innebär ett tillgängligt stöd till barn och unga dygnet runt. Nattjouren har fortsatt finansiering. Erfarenheterna från projektet och arbetet med nattjour sprids i Sverige och internationellt.

 

Beviljat belopp

11 816 297 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i augusti 2022.

Beviljat belopp

11 816 297 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i augusti 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-05-26.