Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Trygg på natten - ett förstärkt stöd till barn och unga i utsatta situationer

Projektet drivs av: Bris - Barnens rätt i samhället

Beskrivning av projektet

Projektet ska etablera en nationell stödlinje med ett professionellt, kvalitetssäkrat och tillgängligt stöd även nattetid för barn och unga upp till 18 år oavsett var i landet de bor för att bryta trenden med ökad psykisk ohälsa i målgruppen.  

Syftet med projektet är att kunna erbjuda ytterligare stöd till barn och unga i utsatta situationer genom att etablera en nationell stödlinje som är öppen även nattetid. Metoden inom nattjouren består av samtal via chatt och telefon. De kuratorer som svarar på inkommande samtal har ett tätt samarbete med myndighetsfunktioner som polis, socialtjänst och SOS Alarm. Aktiviteterna för att kunna genomföra detta arbete består av kartläggning kring metod, bemanning och kompetensbehov och expertgrupp med barn som träffas. Dessutom sker samverkan med andra stödlinjer. När stödlinjen på natten startar kommer en informationskampanj riktad till målgruppen att genomföras.

Det övergripande målet är att erbjuda ett likvärdigt nationellt stöd för barn och unga, oavsett var i landet de bor. Målet är även att bryta trenden med ökad psykisk ohälsa bland barn och unga, genom att erbjuda ett professionellt, kvalitetssäkrat och tillgängligt stöd även nattetid. Antalet barn som tidigt får kontakt med vården ska öka. Målgruppen för stödlinjen är barn upp till 18 år.

Efter avslutat projekt ska stödlinjen integreras i den ordinarie verksamheten och ska, liksom deras nuvarande stöd till barn, finansieras via insamling från privatpersoner och företag.

Beviljat belopp

11 816 297 kronor

Projektets tidstatus

79%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Beviljat belopp

11 816 297 kronor

Projektets tidstatus

79%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-10.