Till innehållet

Tryggare uppväxt i Sverige

Projektet drevs av: ABF Jönköpings län

Beskrivning av projektet

Projektet ska stärka somaliska föräldrar och deras föräldraroll för att de ska kunna ge sina barn bättre uppväxtvillkor och en trygg tillvaro.

Syftet med projektet är att stärka somaliska föräldrar och deras föräldraroll för att de ska kunna ge sina barn bättre uppväxtvillkor och en trygg tillvaro. Detta ska uppnås genom en föräldrautbildning som ska främja ett stärkt föräldraskap och leda till ökad självständighet samtidigt som utanförskap förebyggs. Ett utbildningspaket utvecklas i nära samarbete mellan föreningar och samhällsaktörer, såsom somaliska föreningar och idrottsföreningar, kommun, Arbetsförmedling, polis, socialtjänst, skola. Projektet innehåller även riktad samhällsinformation och sociala relationer i form av nätverksfamiljer som fungerar som stöd i integrationen. Föräldrastödsprogrammet ska sedan utvecklas till att inkludera fler nationaliteter. Genom projektet kommer nyanlända barnfamiljer i Jönköpings län få nya verktyg i sitt föräldraskap.

Efter projektet

Projektet ledde till att ett föräldraskapsstödjande utbildningsprogram utvecklades och genomfördes. Utbildningen har nått 101 somaliska barnfamiljer och totalt har 477 personer deltagit. Deltagarna har fått kunskapsverktyg som har ökat förståelsen mellan föräldrar och barn samt förbättrat föräldrars bemötande av barnen.

Verksamheten planeras att leva vidare genom den somaliska samarbetsföreningen Ladan som har intentionen att genomföra studiecirklar och kurser i föräldraskapsstöd i Jönköpings län.

 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i maj 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i maj 2021.

Kontakt

Ort
Jönköping

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-06-15.