Till innehållet

TUFFA (tidigare TUFF- Tillsammans Utrikesfödda FunkisFöräldrar)

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Väst

Beskrivning av projektet

Projektet “TUFFA” vill genom ett nytt och genomtänkt material förbättra vardagen för utrikesfödda barn med funktionsnedsättningar genom att utbilda och stärka deras familjer samt i samarbete med föreningar och olika kommunala insatser skapa större ytor för målgruppen i Sverige.

Detta görs genom att:

Informera familjerna kring möjligheter, skyldigheter, regler, olika diagnoser, föreningar och på så sätt stärka hela familjen för att ge målgruppen den bästa möjliga chans till en etablering både i samhället och föreningslivet. Detta görs genom ett nytt material och metod som är anpassat, inte bara språkligt utan också kulturellt, inte bara i skrift utan också i ljud och bild för att inkludera fler i barnens liv. Vi vill skapa gemenskap mellan barn och föräldrar, familjer emellan, men också med föreningar som arbetar med målgruppen.

Utbilda föreningar i hur man kan ta emot människor som har annat modersmål och kulturell bakgrund än de själva för att göra avståndet kortare för barnen att kunna gå med i en förening. För att göra detta behöver vi skapa ett material som vi sprider inom föreningslivet och via våra samarbetsparter lokalt och nationellt.

Övergripande mål med projektet är att skapa ett material och en metod som gynnar utrikesfödda barn med funktionsnedsättningar. Genom att stärka målgruppens familjer i sin roll och genom att ge dem information och förståelse runt funktionsnedsättningen så öppnar vi upp för bättre fungerande familjer med rätt kunskaper, barn som får fler möjligheter att delta i samhället och en större mångfald inom föreningslivet.

Efter avslutat projekt så finns det en utvecklad modell till materialet redo att användas i en mängd olika insatser. Genom att inte bara översätta våra skrivna ord utan att faktiskt ta sig tid att anpassa dem till målgruppen så kommer vi lyckas att nå ut på ett helt annat sätt.

Beviljat belopp

5 414 249 kronor

Projektets tidstatus

13%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Beviljat belopp

5 414 249 kronor

Projektets tidstatus

13%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Kontakt

E-post
Ort
Uddevalla

Liknande projekt

  • Aktiv Fritid

    Syftet med projektet är att nyanlända barn och ungdomar i Helsingborg ska få en aktiv fritid. Genom fritidsaktiviteter förbättras språkkunskaper,…

  • Förstärkt föräldrastöd

  • Förskolelyftet

    Projektets mål är att ta fram ett kunskapsmaterial med bildstöd, filmer och övningar som riktar sig till familjer med barn i förskoleåldern där…

Sidan uppdaterades 2024-06-13.