Till innehållet

Tusen ord

Projektet drevs av: Unga Örnar Borlänge

Beskrivning av projektet

Tusen ord är ett projekt som handlar om att skapa en utställning - ett upplevelserum för barn. Utställningen är ett mål i sig men även parallella processer som skapar möten, bejakar fantasin och främjar språket.

Om projektet Syftet med projekt är att stimulera barns språkutveckling genom att skapa och utveckla ett upplevelsecentrum. Upplevelserummet ska sätta barnet och språket i centrum och en plats för kulturmöten och integration. Nyskapande Bakom projektet står ett brett nätverk och samarbete inom lokalmiljön. Gruppen Gemensamma Krafter som består av kvinnor med invandrarbakgrund som bor i området har en framträdande roll i projektet genom att bland annat samla in sagor och berättelser från deras olika kulturer som sedan blir en viktig del i utformningen av upplevelserummet. Brukardelaktighet Upplevelserummet sätter barnet och språket i centrum, och ska vara en plats där barnet kan stärka sin självkänsla och bli bekräftat, en plats för kulturmöten och integration, en plats som förmedlar kunskap till pedagoger och föräldrar och en plats där man framförallt kan ha roligt med språket som bas. Överlevnad Nu finns ett interaktivt rum för kreativ språkinlärning som används av skolor runt om i regionen. Verksamheten drivs nu vidare i kommunens regi. Under hösten har ett likadant upplevelserum invigts i Kina. Projektet som varit ett samarbetsprojekt mellan Unga Örnar, Svenska kyrkan och Borlänge kommun är avslutat. Kulturcentrum Asken i Borlänge kommun driver verksamheten vidare.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2011 och avslutades i februari 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2011 och avslutades i februari 2014.

Kontakt

Ort
Borlänge

Liknande projekt

  • Anläggning av föreningslokal i Borlänge kommun

    IFK Borlänge Alpin driver och äger skidanläggningen Nybroberget i Borlänge. De vill satsa på barn- och ungdomsverksamheten genom att anlägga en…

  • Borlänge - möjligheternas stad

    Vi arbetar för att fler ska ta en aktiv roll i integrationsarbete genom föreningslivet. Vi vill engagera alla föreningar i Borlänge för att skapa…

  • Ungdomsresa - etableringen av unga i socialt utanförskap

    Projektet ska skapa hopp och socialt engagemang hos unga i åldern 10-25 år som är boende i socialt utsatta områden i Borlänge, genom att utbilda och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.