Till innehållet

TUSS (Trygghet, Uppmuntran, Självförtroende och Självtillit)

Projektet drevs av: Sunnanå Sportklubb

Beskrivning av projektet

Projektet ska stärka flickor i åldern 9-25 år och utveckla en metod för ökad inkludering i föreningslivet, anpassad efter Skellefteås lokala förutsättningar.

Projektet syftar till att stärka flickor i åldern 9–25 år samt utveckla en metod för ökad inkludering i föreningslivet, anpassad efter Skellefteås lokala förutsättningar. Målet är att starta upp ny verksamhet i nya områden, samt skapa förutsättningar för att målgruppen kan inkluderas i befintliga lag och föreningar. Målgruppen är flickor med utländsk bakgrund i åldern 9–25 år, nyanlända samt mer etablerade ungdomar i resurssvaga bostadsområden, som idag inte är aktiva inom föreningslivet. Utöver fotboll ska deltagarna ta del av sociala aktiviteter, föreläsningar, och ledarutbildningar som skapar trygghet, uppmuntran, självförtroende och självtillit (TUSS). Detta ska ge målgruppen verktyg och möjlighet att utveckla en metod och verksamhet med syfte att nå flera i målgruppen och deras föräldrar. Projektet ska arbeta uppsökande i skolor i Skellefteå, samt genom samarbete med Röda Korset nå målgruppens föräldrar.

Efter projektet ska metoden dels leva vidare inom föreningens ordinarie verksamhet, samt genom nya verksamheter som kan spridas till flera områden i Skellefteå. Nya ledare ska ha verktyg att leda nya grupper med unga flickor. Genom tilläggsbeslutet förlängs det tidigare tvååriga projektet med ytterligare ett år. Med detta tilläggsbeslut kommer projektets verksamhet stärkas och utvecklas ytterligare samt spridas till andra orter.

Efter projektet

Projektet ledde till att flickor inkluderades i föreningslivet och slussades vidare till ordinarie fotbollsverksamhet. Under projektet har tre TUSS grupper startat, samt en grupp med gå-fotboll som riktar sig till barnens vårdnadshavare. Utöver att varje vecka haft möjligheten att delta i fotbollsverksamhet har deltagarna tagit del av föreningskunskap, provat nya fritidsaktiviteter, föreläsningar samt ledarutbildningar. I den yngre gruppen har 22 deltagare slussats vidare till andra ordinarie fotbollslag.

Verksamheten lever vidare dels inom Sunnanås ordinarie verksamhet, det finns en metodbok som används för att sprida erfarenheterna vidare både internt och till andra föreningar. Föreningen har fått viktig kunskap för hur man arbetar för inkludering och sänkta trösklar in i föreningslivet. Metoden har spridits till Jörn IF, som har påbörjat en egen TUSS – verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Ort
Skellefteå

Liknande projekt

  • Framtidens E-sport

    Projektet Framtidens E-sport ska verka för en mer inkluderande e-sportsscen. Målgruppen är tjejer, personer som identifierar sig som tjejer och icke…

  • Allierad

    Projektet ska skapa en metod för att härbergera det engagemang som många unga känner idag.

  • Myter och verkligheter

    Projektet ska stärka norrländska hbtqi-ungdomars identitet, psykisk hälsa och känsla av geografisk tillhörighet.

Sidan uppdaterades 2022-01-19.