Till innehållet

Tyfon

Projektet drevs av: Glokala folkbildningsföreningen

Beskrivning av projektet

Tyfon vill utveckla ensamkommande ungas intresse för och kunskaper i demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Genom att jobba tillsammans under kreativa former hoppas vi kunna stärka deltagarnas tro på sig själva samt känsla av sammanhang.

Projekt Tyfon vill tillsammans med ensamkommande unga göra politik genom att fånga upp och peppa till engagemang. Projektet formas utifrån deltagarnas önskemål och idéer där projektets arbetsgrupp finns till för att stötta, ge verktyg och förmedla kontakter. Vi tror på lärande genom att göra och vill därför motivera unga till att pröva sig fram för att hitta vägar till ett aktivt deltagande i samhället. Tyfon syftar till att utveckla ensamkommande ungas intresse för och kunskaper i demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Genom att jobba tillsammans under kreativa former hoppas vi kunna stärka deltagarnas tro på sig själva samt känsla av sammanhang.

Förutom att fortsätta med de deltagare vi redan har etablerat kontakt med vill vi nå ut till ytterligare 480 deltagare under 2014. Av dessa förväntar vi oss att få runt 60 mer aktivt engagerade. För att nå detta mål skulle vi framför allt fokusera på boenden som oftast inte får samma fokus, samt nå ut till andra miljöer, så som fritidsgårdar m.m. Vi kommer lägga extra energi på att nå ut till boenden för ensamkommande tjejer. Vi kommer då hålla vår tredelade workshopserie om vad är politik. Vi kommer arbeta mer riktat för att få med Tyfons deltagare att hålla dessa workshops tillsammans med oss. Vi vill också utveckla fler workshops mer inriktade på specifika politiska områden och frågor så som demokrati, mänskliga rättigheter och normkritik. Utifrån dessa workshops kommer vi arbeta vidare i utvecklandet av det metodskafferi som vi börjat med.

Många av Tyfons deltagare är engagerade i Ensamkommandes förbund, en förening som består av ensamkommande unga med ca 300 medlemmar. Information delas mellan Tyfon och förbundet och finns tillgänglig för många ensamkommande unga. Genom samarbetet med dem kan mycket kunskap kollektivt förvaltas vilket vi ser som oerhört värdefullt i det långsiktiga arbetet för att öka ensamkommande ungas deltagande i Skåne. Vi fortsätter arbetet med NEBUS (Nätverkande i arbetet med Ensamkomamnde Barn och Unga i Skåne) där ensamkommande direkt kan möta de som arbetar med och för ensamkommande unga i Skåne. Något Tyfon även är delaktiga i är Mötesplatsen, en plats dit ensamkommande kan komma för sociala och stödjande aktiviteter. Vi kommer finnas med i processen för att stötta de unga i att bygga upp sin egen mötesplats samt även finnas på plats för att möta unga. Vi kommer även under fortsätta utveckla Tyfons metodmaterial för alla som möter ensamkommande unga, något vi kallar metodskafferi.

Det är viktigt för oss i Tyfon att inte bara arbeta nära målgruppen utan arbeta tillsammans med målgruppen. På så vis vill undvika att Tyfon som grupp blir alltför viktig. Istället vill förankra och dela med oss av den information vi har och sprida vidare de arbetssätt vi tycker fungerar bra till målgruppen. Vi vill genom detta göra politiskt deltagande möjligt och tillgängligt. De aktiviteter vi gör är i samarbete med ensamkommande unga där vi kunskapsutjämnar kring kontakter och metoder. Vi har genom detta sätt att arbeta lyckats förankra mycket kunskap hos målgruppen samt fått mycket ny kunskap tillbaka. Förutom att fånga upp idéer från deltagare arbetar vi med delaktighet genom metoder för demokratiska möten och samtal. Exempel på metoder vi använder då är rundor, där alla får prata utan att bli avbrutna, utvärderingar samt gemensamma förhållningssätt där vi i gruppen pratar om vad vi behöver tänka på för att alla ska trivas.

Samverkan är vägen att gå i ett gemensamt mål att förbättra situationen för ensamkommande ungdomar. Att vara en del av Folkbildningsföreningens och IRUCs verksamhet är värdefullt för Tyfon. Vi har samverkat genom att ha en aktiv roll inom folkhögskolans etableringsspår, där Tyfon varit delaktiga med att ta fram en etableringskurs för ensamkommande unga. Vi samarbetar med kursen Glokal media, Medborgarjournalistik och Urban Arts. Vi har deltagit och hållit i workshops i demokratiskt ledarskap och metoder för delaktighet. Vårt största och viktigaste samarbete är med Ensamkommandes förbund. Vi samverkar även med många andra viktiga aktörer såsom Asylgruppen i Malmö, SAY – Stories Art You, ABF, Watch it!, Interfem och Teater Interakt, Malmö stad (Gymnasie- och utbildningsförvaltningen, Sociala resursförvaltningen och Utbildningsförvaltningen och BUP), Trelleborgs kommun (projektet Folkhögskolespåret), Malmö Högskola Globala politiska studier och Institutionen för urbana studier.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2013 och avslutades i mars 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2013 och avslutades i mars 2016.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Hand i hand - vägen till bättre välbefinnande

    Projektet ska skapa förutsättningar för att unga romska kvinnor i åldern 16-25 år som av olika anledningar mår dåligt, får stöd och coachning till…

  • Fanzineverkstaden

    Projektet Fanzineverkstaden ska vara en resurs för serieskapande med fokus på att ge möjlighet till självpublicering och tillgång till fler olika…

  • Digital Social Fritid

    Malmö e-sport vill, genom projektet Digital Social Fritid, göra e-sporten till en trygg mötesplats för alla.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.