Till innehållet

TYNNERED CREATIVE HUB

Projektet drevs av: Göteborgs stad SDF Västra Göteborg

Beskrivning av projektet

Projektet ska låta unga kulturutövare i Sverige med olika inriktningar mötas, utvecklas och skapa tillsammans. Målet är att ta fram en lärprocess hur man lär sig planera och genomföra innovativa event.

Syftet med projektet är att låta unga kulturutövare i Sverige med olika inriktningar mötas, utvecklas och skapa tillsammans. Via dokumentationen och spridningen av processen kommer målgruppen att lära sig filmiskt berättande, dess språk och hantverken - för att få kontakter, kompetens och meriter inför framtiden. Målgruppen är ungdomar mellan 11-25 år. Under fyra tillfällen skapas och genomförs eventen Tynnered Creative Hub. Till varje event bjuds 5-10 unga kulturutövare in för att under ett halvt dygn, instängda och avskurna från omvärlden, skapa ett verk tillsammans med en etablerad och hos ungdomar populär artist. Till första eventet är det unga musiker som bjuds in, till event två unga dansare, event tre unga filmare och event fyra unga konstnärer. De unga eventdeltagarna skall representera olika stilar inom sitt område och det blir ett möte över genregränser, där de lär av varandra utanför sin comfort zon. För att ungdomarna ska klara av att arrangera dessa event kommer de att få delta i kurser/kreativa verkstäder som en basverksamhet i projektet, något som pågår löpande under varje termin.

Målet är att ta fram en lärprocess hur man lär sig planera och genomföra innovativa event.Projektresultatet ska implementeras och bli en del av ordinarie kommunal verksamhet.

Efter projektet

Unga har fått tillgång till kunskap om filmiskt berättande. Unga har fått kännedom om kulturutövande, dess olika uttrycksformer och möjligheter. Unga i Tynnered har fått kontakt med andra unga kulturintresserade i landet. Unga kulturutövare från olika delar av landet har fått möjlighet att delta i ett annorlunda och nyskapande event. Filmverksamhet med filmgrupper, teknikutlåning och snart också en manusskola, är etablerat i Tynnered. Där unga kan mötas och samarbeten inledas, och berättelser om och från Tynnered kan skapas. De verksamheter man har lagt grunden till fortsätter att utvecklas. Filmgrupperna blir en del av kulturskolans ordinarie verksamhet. Fritid fortsätter med att tillhandahålla teknik och erbjuda handledning för äldre unga. Filmbryggan finns kvar som en möjlighet för de äldre unga att söka stöd och vägar in i filmbranschen för de som vill ta steg vidare. Utöver detta kommer kulturskolan bedriva en manusskola som har vuxit fram ur projektet, ett samarbete med Frölunda kulturhus.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i november 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i november 2021.

Kontakt

Ort
Västra Frölunda

Liknande projekt

  • La Bamba

    Projektet ska skapa en mötesplats där äldre personer med funktionsnedsättning erbjuds möjligheter att delta i skapande verksamhet och social samvaro…

  • Gör Konst

    Projektet ska öka delaktighet och inflytande inom konstlivet för unga mellan 13 och 25 år samt stimulera dialogen mellan professionella konstnärer…

  • Fanzineverkstaden

    Projektet Fanzineverkstaden ska vara en resurs för serieskapande med fokus på att ge möjlighet till självpublicering och tillgång till fler olika…

Sidan uppdaterades 2021-12-21.