Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

TYNNERED CREATIVE HUB

Projektet drivs av: Göteborgs stad SDF Västra Göteborg

Beskrivning av projektet

Projektet ska låta unga kulturutövare i Sverige med olika inriktningar mötas, utvecklas och skapa tillsammans. Målet är att ta fram en lärprocess hur man lär sig planera och genomföra innovativa event.

Syftet med projektet är att låta unga kulturutövare i Sverige med olika inriktningar mötas, utvecklas och skapa tillsammans. Via dokumentationen och spridningen av processen kommer målgruppen att lära sig filmiskt berättande, dess språk och hantverken - för att få kontakter, kompetens och meriter inför framtiden. Målgruppen är ungdomar mellan 11-25 år. Under fyra tillfällen skapas och genomförs eventen Tynnered Creative Hub. Till varje event bjuds 5-10 unga kulturutövare in för att under ett halvt dygn, instängda och avskurna från omvärlden, skapa ett verk tillsammans med en etablerad och hos ungdomar populär artist. Till första eventet är det unga musiker som bjuds in, till event två unga dansare, event tre unga filmare och event fyra unga konstnärer. De unga eventdeltagarna skall representera olika stilar inom sitt område och det blir ett möte över genregränser, där de lär av varandra utanför sin comfort zon. För att ungdomarna ska klara av att arrangera dessa event kommer de att få delta i kurser/kreativa verkstäder som en basverksamhet i projektet, något som pågår löpande under varje termin.

Målet är att ta fram en lärprocess hur man lär sig planera och genomföra innovativa event.

Projektresultatet ska implementeras och bli en del av ordinarie kommunal verksamhet.

Projektets tidstatus

79%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Projektets tidstatus

79%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Kontakt

Ort
Västra Frölunda
Sidan uppdaterades 2020-06-02.