Till innehållet

UF-företagande för nyanlända

Projektet drevs av: Ung Företagsamhet i Kalmar län

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge nyanlända elever på språkintroduktionsprogram samma möjlighet att driva UF-företag som andra gymnasieelever genom ökad kunskap om samhället, företagande och arbetsmarknad och därmed stärka deras möjligheter till arbete.

Projektets syfte är att ge nyanlända elever på språkintroduktionsprogram samma möjlighet att driva UF-företag som andra gymnasieelever. Det ska öka målgruppens kunskaper om samhället, företagande och arbetsmarknad och därmed stärka deras möjligheter till arbete.

Målet är att utveckla och anpassa den befintliga metoden inom UF-företagande för målgruppen. Det kan handla om tydligare information, mer personligt och direkt stöd i klassrummet, förklarande filmer, kontakt med näringslivet med mera.

Efter projektet

Projektet ledde till att det nu finns anpassat material kring UF-företagande för elever på språkintroduktionsprogram, dvs nyanlända ungdomar. Materialet används också på yrkesprogram som har många nyanlända elever.

Under projektet har 60 elever från målgruppen varit med i projektet och av dem har 48 slutfört sitt UF-år och fått intyg för genomförd kurs. UF-företagande ger lärande i flera ämnen samtidigt – svenska, matte, samhällskunskap m.m.

Verksamheten lever vidare inom Ung Företagsamhet i Kalmar län och de skolor som deltagit i projektet. Materialet/metoderna används också av andra regioner inom Ung Företagsamhet Sverige. Allt material ligger på deras nationella sida så alla har tillgång till det. Finansieras inom deras ordinarie verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i juni 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i juni 2022.

Kontakt

Liknande projekt

  • Dreamacademy (tidigare: Mötesplats för unga vuxna i Sollentuna)

    Projektet ska erbjuda studiemotiverande verksamhet, ledarskapsutbildningar, föreläsningar och sociala aktiviteter till unga vuxna som står utanför…

  • Välkommen in och ta plats

    Projektet syftar till att nyanlända 18-25 år ska komma in i det svenska samhället snabbare, genom att erbjuda ett sammanhang med breda kontaktnät…

  • Drevet

    Projektet syftar till att underlätta för ensamkommande flyktingungdomar i Malmö att erhålla kunskaper som ökar möjligheten till sysselsättning och…

Sidan uppdaterades 2022-12-30.