Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

UF-företagande för nyanlända

Projektet drivs av: Ung Företagsamhet i Kalmar län

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge nyanlända elever på språkintroduktionsprogram samma möjlighet att driva UF-företag som andra gymnasieelever genom ökad kunskap om samhället, företagande och arbetsmarknad och därmed stärka deras möjligheter till arbete.

Projektets syfte är att ge nyanlända elever på språkintroduktionsprogram samma möjlighet att driva UF-företag som andra gymnasieelever. Det ska öka målgruppens kunskaper om samhället, företagande och arbetsmarknad och därmed stärka deras möjligheter till arbete.

Målet är att utveckla och anpassa den befintliga metoden inom UF-företagande för målgruppen. Det kan handla om tydligare information, mer personligt och direkt stöd i klassrummet, förklarande filmer, kontakt med näringslivet med mera.

Efter projektet ska det inom Ung Företagsamhet i Kalmar län finnas stödsystem för elever och lärare på språkintroduktionsprogrammen. Det anpassade materialet och arbetssättet ska spridas nationellt via Ung Företagsamhet Sverige. 

Projektets tidstatus

79%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Projektets tidstatus

79%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-06-03.