Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Under Ekarna

Projektet drivs av: Hofs Lifs ideell förening

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet Under Ekarna är att erbjuda en inkluderande mötesplats för ungdomar med och utan funktionsnedsättningar som bygger på deltagarkultur och en ny plattform för kulturliv.

Projektet ska genomsyras av hälsa och hållbarhet. På mötesplatsen genomförs olika verksamheter som sammantaget förstärker varandra. De verksamhetsdelar som ingår i projektet är bland annat makerspace, trädgårdsodling, kultur samt kafé och bistro. I projektet ingår såväl lärlingsplatser och föreställningar som försäljning av det som tas fram inom verksamheten.

Verksamhetsdelarna är tänkta att drivas och utvecklas vidare var för sig av olika aktörer där de deltagande målgrupperna har en självklar plats. Nätverket runt projektet bidrar med olika delar för projektets överlevnad där Arbetsförmedlingen, Växjö kommun, kulturstöd, markskötsel, CSR-sponsring och försäljning av egna produkter ska bidra till den fortsatta finansieringen av verksamheten.

Beviljat belopp

5 986 000 kronor

Projektets tidstatus

58%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Beviljat belopp

5 986 000 kronor

Projektets tidstatus

58%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Kontakt

Ort
Växjö
Sidan uppdaterades 2020-06-02.