Till innehållet

Under Ekarna

Projektet drevs av: Hofs Lifs ideell förening

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet Under Ekarna är att erbjuda en inkluderande mötesplats för ungdomar med och utan funktionsnedsättningar som bygger på deltagarkultur och en ny plattform för kulturliv.

Projektet ska genomsyras av hälsa och hållbarhet. På mötesplatsen genomförs olika verksamheter som sammantaget förstärker varandra. De verksamhetsdelar som ingår i projektet är bland annat makerspace, trädgårdsodling, kultur samt kafé och bistro. I projektet ingår såväl lärlingsplatser och föreställningar som försäljning av det som tas fram inom verksamheten.

Verksamhetsdelarna är tänkta att drivas och utvecklas vidare var för sig av olika aktörer där de deltagande målgrupperna har en självklar plats. Nätverket runt projektet bidrar med olika delar för projektets överlevnad där Arbetsförmedlingen, Växjö kommun, kulturstöd, markskötsel, CSR-sponsring och försäljning av egna produkter ska bidra till den fortsatta finansieringen av verksamheten.

Efter projektet

Projektet ledde till en ny kulturell mötesplats i Växjö, Under Ekarna, som inspirerar unga till kulturella initiativ och hjälper dem vidare i arbete, praktik, personlig utveckling och hälsa. Målgruppen har fått ökade kunskaper inom konst, kultur och hantverk, deltagit i skapande aktiviteter, till exempel trädgårdsutveckling och konstinstallationer. Man har även ordnat en rad offentliga evenemang, bland annat konserter, lagningsverkstad, samtalsforum, öppen ateljé, marknader, antingen i egen regi eller i samarbete med skolor, universitet och kulturaktörer.

Verksamheten lever vidare som en mötesplats för utveckling av kulturlivet med unga deltagare. Ambitionen är att man även i fortsättningen kan erbjuda offentliga evenemang och lokaler för andra ideella föreningar.

Beviljat belopp

5 986 000 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i maj 2023.

Beviljat belopp

5 986 000 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i maj 2023.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

  • Drakprojektet

    Drakprojektet är ett digitalt kultur- och folkbildningsprojekt som riktar sig till unga och unga vuxna med social fobi.

  • Konstkupan

    Projektet Konstkupan vill skapa utrymme för unga nyanlända och lokalsamhälle att bidra till en ömsesidig utveckling genom kreativa uttryck och dialog.

  • KOD för Sverige

    Ett projekt om kultur, språk och demokrati av och för nyanlända och ensamkommande ungdomar.

Sidan uppdaterades 2023-11-25.