Till innehållet

Under Ekarna

Projektet drivs av: Hofs Lifs ideell förening

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet Under Ekarna är att erbjuda en inkluderande mötesplats för ungdomar med och utan funktionsnedsättningar som bygger på deltagarkultur och en ny plattform för kulturliv.

Projektet ska genomsyras av hälsa och hållbarhet. På mötesplatsen genomförs olika verksamheter som sammantaget förstärker varandra. De verksamhetsdelar som ingår i projektet är bland annat makerspace, trädgårdsodling, kultur samt kafé och bistro. I projektet ingår såväl lärlingsplatser och föreställningar som försäljning av det som tas fram inom verksamheten.

Verksamhetsdelarna är tänkta att drivas och utvecklas vidare var för sig av olika aktörer där de deltagande målgrupperna har en självklar plats. Nätverket runt projektet bidrar med olika delar för projektets överlevnad där Arbetsförmedlingen, Växjö kommun, kulturstöd, markskötsel, CSR-sponsring och försäljning av egna produkter ska bidra till den fortsatta finansieringen av verksamheten.

Beviljat belopp

5 986 000 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i maj 2023.

Beviljat belopp

5 986 000 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i maj 2023.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

  • Techformance

    Projektet ska ta fram en metod med tillhörande webbapp för att ge det fysiska mötet med scenkonst en ny form och betydelse för barn och ungdomar…

  • Ung Kulturarrangör

    Projektet ska utveckla en modell för hur en organisation kan generationsväxla genom att ungdomar själva äger och driver evenemang och tar ansvar för…

  • Hör mig Varberg!

    Projektets syfte är att skapa ett socialt sammanhang för konstnärligt skapande där ungdomar och unga vuxna (16-29 år) med neuropsykiatriska…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.