Till innehållet

Under Ekarna

Projektet drivs av: Hofs Lifs ideell förening

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet Under Ekarna är att erbjuda en inkluderande mötesplats för ungdomar med och utan funktionsnedsättningar som bygger på deltagarkultur och en ny plattform för kulturliv.

Projektet ska genomsyras av hälsa och hållbarhet. På mötesplatsen genomförs olika verksamheter som sammantaget förstärker varandra. De verksamhetsdelar som ingår i projektet är bland annat makerspace, trädgårdsodling, kultur samt kafé och bistro. I projektet ingår såväl lärlingsplatser och föreställningar som försäljning av det som tas fram inom verksamheten.

Verksamhetsdelarna är tänkta att drivas och utvecklas vidare var för sig av olika aktörer där de deltagande målgrupperna har en självklar plats. Nätverket runt projektet bidrar med olika delar för projektets överlevnad där Arbetsförmedlingen, Växjö kommun, kulturstöd, markskötsel, CSR-sponsring och försäljning av egna produkter ska bidra till den fortsatta finansieringen av verksamheten.

Beviljat belopp

5 986 000 kronor

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Beviljat belopp

5 986 000 kronor

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

  • Community Art Lab Sweden

    Projektet Community Art Lab Sweden skapar och etablerar ett nationellt nätverk med en digital plattform för ung community art.

  • Creative Point

    Projektet Creative Point, drivet av personer med funktionsvariationer, bygger ett kunskaps- och kompetenscentrum kring tillgängligt arrangörskap.

  • Dyslexikraft

    Syftet med projektet är att utmana normen och visa att dyslektiker kan hantera kunskap via andra sinnen. Tillsammans med ungdomar som har dyslexi…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.