Till innehållet

Ung aktiv kraft

Projektet drevs av: Falkenbergs Fontänhus Vänner

Beskrivning av projektet

Falkenbergs Fontänhus driver ett samarbetsprojekt med Falkenbergs gymnasieskola; Introduktionsprogrammen. Där fokus främst är på att målgruppen ska fullfölja sin studiegång.    

Projektet ska ta fram metoder för hur civilsamhället i samarbete med gymnasieskolan kan arbeta för att motverka studiefrånvaro och/eller studieavbrott bland elever med psykisk ohälsa. Genom att erbjuda individuella stödinsatser ska projektet bidra till att minska elevfrånvaron och antalet elever som lämnar studierna utan slutbetyg. Projektet kommer särskilt att fokusera på så kallade hemmasittare och planerar att arbeta uppsökande för att nå unga i behov av stöd. Även att fler ungdomar kommer ut på arbetsmarknaden och att det blir varaktigt. Samt att individer med psykiska funktionsnedsenättningar integreras på ett naturligt sätt på samhällets olika arenor till exempel fritidsaktivteter. 

Genom samverkan mellan Falkenbergs gymnasiekola och Falkenbergs Fontänhus ska vi tillsammans stötta målgruppen för att bli mer inkluderad i skolan, bland vänner och på andra viktiga arenor i samhället. Målet är även att skapa bättre förutsättningar för ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar genom ökat inflytandet, delaktighet samt förbättra levnadsvillkoren. Öka ungas välmående och förebygga isolering och utanförskap samt skapa förutsättningarna för målgruppen att uppnå egen försörjning. Att vi gemensamt hittar individuella lösningar för att kunna tillgodose varje individs behov. Projektet ska fungera som en brygga mellan utbildning, föreningslivet och arbetslivet för missgynnande samhällsgrupper.

 • Ett ökat samarbete mellan Falkenbergs gymnasieskola och Falkenbergs Fontänhus, men även andra viktiga aktörer som näringslivet och myndigheter.
 • Öka ungdomarnas psykiska mående som bidrar till att få en framtidstro.
 • Minska elevfrånvaron och antalet som skriver ut sig från Introduktionsprogrammen samt få igång ”hemmasittarna”.
 • Att fler ungdomar kommer ut på arbetsmarknaden och att det blir varaktigt.
 • Att individer med psykiska funktionsnedsättningar integreras på ett naturligt sätt på samhällets olika arenor. 

Arbetet ska ske på två arenor skolan och Fontänhuset, utifrån Fontänhuset arbetssätt och ideologi. Det bygger på ett tätt samarbete mellan skolan och Fontänhuset. Även att öka samarbetet och att skapa ett större kontaktnät bland näringslivet, föreningslivet och andra myndigheter som målgruppen ofta kommer i kontakt med. Vi ser det som en förutsättning för att snabbt kunna ge individuellt och aktivt stöd på den naturliga arenan. Ungdomen ska tidigt kunna få hjälp i situationer denne är rädd/osäker inför. Även för att ungdomen ska stärka sin identitet för att kunna fokusera på skola och/eller arbete. Tillgängligheten i projektet ska vara till max och det bidrar till att de unga kan komma i kontakt med oss omgående. De kan även få stöd och stöttning utan väntetider, remiss eller annan byråkrati. Aktiva insatser som är handgripliga, att det finns resurser som man kan erbjuda individen och ge det stöd som de behöver vid ett specifikt tillfälle. Vi kommer inte arbeta utefter några strikta ramar utan det ska vara individens specifika behov som styr då alla ungdomar är olika. Till stor del handlar det om en trygghetsfaktor som detta projekt kommer att verka som.  Projeket kommer arbeta utfrån en helhetsyn och hela individens dag det vill säga inte enbart det som händer i tex.skolan eller utanför. Det kommer vara socialaktiviteter och ges stöttning i att hitta något att göra på fritiden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Kontakt

Ort
Falkenberg

Liknande projekt

 • Nya Vägar

  Projektet ska utveckla nya former av stödinsatser till ungdomar med psykisk ohälsa för att förbättra målgruppens möjligheter att komma in på…

 • Matfulness

  Projektet ska utveckla ett 8-veckorsprogram som kombinerar matlagning och en anpassning av metoden Mindful Self Compassion (MSC).

 • REKO - Remaking, Ekologi, Kreativitet, Omtanke

  Projekt REKO syftar till att främja delaktighet, meningsfull sysselsättning och social gemenskap. Genom att skapa en mötesplats som integreras i ett…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.