Till innehållet

Ung i Tornedalen

Projektet drivs av: Hela Sverige ska leva Norrbotten

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att inspirera och engagera unga till att påverka samhällsutvecklingen och sin egen livssituation i Tornedalen.

 Mål och syften Projektet syftar till att öka möjligheterna för ungdomar i glesbygd att ta plats i samhället.  Målgruppen för projektet är unga mellan 12-25 år i hela Tornedalen. Projektet beräknar att nå ca 500 ungdomar. 

  Målet är att skapa möten och mötesplatser där unga kan inspirera och inspireras att genomföra sina egna idéer. Projektet syftar också till att hitta vägar för hur glesbygden kan utvecklas av och med unga i centrum.  Genom idéverkstäder och mentorskap ska projektet Ung i Tornedalen bidra till att öppna upp befintliga nätverk och därigenom öka ungas möjligheter till jobb och utbildning. Det långsiktiga målet med projektet är att unga i glesbygd blir delaktiga i samhällsutvecklingen, att existerande maktstrukturer förändras samt att politiker, beslutsfattare och näringsliv uppmärksammar unga som en resurs med idérikedom och kompetens som kan bli en del av lösningen på glesbygdens problem.

Samverkan sker med bland annat politiker, ideella sektorn, företag och entreprenörer i hela Tornedalen. Projektet bygger till stor del på samverkan med tjänstemän, politiker, föreningar och företag i regionen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2012 och avslutades i mars 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2012 och avslutades i mars 2015.

Kontakt

Ort
Tornedalen

Liknande projekt

  • Meän Ääni: Unga filmskapare i Tornedalen

    I projektet Meän Ääni ska ungdomar i Tornedalen producera kortfilmer och arrangera film- och språkträffar samt en kortfilmsfestivalturné.

  • Aktiva studenter

    Aktiva studenter erbjuder fysiskt inaktiva studenter att delta i kom-igång-grupper. Till 100 platser fanns över 300 sökande studenter första året.…

  • Aktiva Tjejer - En nationell satsning!

    Aktiva Tjejer i Malmö har växt och det har visat sig att det behövs fler Aktiva Tjejer grupper i hela Sverige! Aktiva Tjejer ska därför göra en…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.