Till innehållet

Ung inlåst

Projektet drivs av: Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillsammans med ungdomar som är placerade på SiS-institutioner ta fram en handbok om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär, vilka rättigheter de har och vilken typ av hjälp och stöd de kan få samt vilka skyldigheter de har.

Tillsammans med pojkar och flickor som är placerade på SiS-institutioner ska projektet ta fram en handbok som ska ge ungdomarna en större kunskap om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär, vilka rättigheter de har och vilken typ av hjälp och stöd de kan få samt vilka skyldigheter de har. Materialet i boken kommer att bygga på texter skrivna av ungdomar med erfarenhet av LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) och/eller LSU (lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård) samt på intervjuer med lärare och behandlingspersonal på institutioner, myndigheter och jurister. Boken ska även peka på vilka möjligheter till behandling och utbildning som finns och ge tips från unga med erfarenhet av frihetsberövande om vad som hjälpte dem att komma ur gamla destruktiva mönster. I projektet kommer man även att arbeta med de ungdomar som skrivs ut och ge dem utbildning i retorik, hur man föreläser och arbeta med podcastsändningar då ambitionen är att nå samtliga ungdomar på SiS ungdomshem genom spridandet av boken och föreläsningar runt om i landet bland annat på andra institutioner, där de utskrivna ungdomarna är med.

Efter projektets slut kommer handboken att fortsätta användas inom SiS.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Samhällsförbättrande Organiserade Unga (SOU)

    Syftet med projektet är att öka barns och ungas kunskap om, inflytande och delaktighet i statliga offentliga utredningar och remissrundor.

  • Mina områden

    Föreningen Unga Själar ska med projektet ge barn och unga i Stockholm verktyg att bryta den sociala och fysiska isoleringen i utsatta områden.

  • Plattform för samverkan för och med barn och unga

    Reach for change ska, tillsammans med målgruppen unga personer i utanförskapsområden, utveckla en digital plattform for sociala entreprenörer.

Sidan uppdaterades 2020-07-03.