Till innehållet

Ung inlåst

Projektet drivs av: Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillsammans med ungdomar som är placerade på SiS-institutioner ta fram en handbok om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär, vilka rättigheter de har och vilken typ av hjälp och stöd de kan få samt vilka skyldigheter de har.

Tillsammans med pojkar och flickor som är placerade på SiS-institutioner ska projektet ta fram en handbok som ska ge ungdomarna en större kunskap om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär, vilka rättigheter de har och vilken typ av hjälp och stöd de kan få samt vilka skyldigheter de har. Materialet i boken kommer att bygga på texter skrivna av ungdomar med erfarenhet av LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) och/eller LSU (lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård) samt på intervjuer med lärare och behandlingspersonal på institutioner, myndigheter och jurister. Boken ska även peka på vilka möjligheter till behandling och utbildning som finns och ge tips från unga med erfarenhet av frihetsberövande om vad som hjälpte dem att komma ur gamla destruktiva mönster. I projektet kommer man även att arbeta med de ungdomar som skrivs ut och ge dem utbildning i retorik, hur man föreläser och arbeta med podcastsändningar då ambitionen är att nå samtliga ungdomar på SiS ungdomshem genom spridandet av boken och föreläsningar runt om i landet bland annat på andra institutioner, där de utskrivna ungdomarna är med.

Efter projektets slut kommer handboken att fortsätta användas inom SiS.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Demokratiforum

    Projektet Demokratiforum syftar till att förbättra arbetsmiljön i skolan – för alla. Ett forum utvecklas där både den fysiska och den psykosocial…

  • FREDSAKADEMIN

    Projektets syfte är att möjliggöra för fler unga att engagera sig i frågor som rör hållbar fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

  • Future Minds (fd Goalkeepers Academy)

    Om mindre än 10 år ska FN:s 17 Globala mål vara uppnådda. En hållbar utveckling kräver en genomgående beteendeförändring samtidigt som utmaningarna…

Sidan uppdaterades 2020-07-03.