Till innehållet

Ung Scen Norr/Resurscentrum

Projektet drevs av: Stiftelsen Norrbottensteatern

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka ungas inflytande och delaktighet i den professionella scenkonsten.

Ung Scen Norr är ett treårigt projekt i Norrbotten som syftar till att öka ungas inflytande och delaktighet i den professionella scenkonsten. Projektet har genomfört inflytandeworkshops i sex kommuner där man tillsammans med ungdomarna och samarbetsparterna tagit fram en strategisk plan om hur man ska samverka och skapa möjligheter för en hållbar infrastruktur för teater för unga i respektive kommun.

Målen innehåller start av teatergrupper för unga, teaterledarutbildningar för unga, digital plattform, socialt forum, stöd till unga grupper och mångfaldsteatergrupp.

Efter projektets slut kommer Ung Scen Norr ligga under Norrbottenteatern, men med egen budget.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Kontakt

Ort
Luleå

Liknande projekt

  • Ung i rättsprocessen + ADHD, ADD & AST (Asperger)

    Projektets mål är att öka möjligheten för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att ta tillvara sina rättigheter och göra sin röst hörd…

  • Lillasyster

    Mentorskap där konstintresserade ungdomar coachas av professionella konstnärer. Ett galleri där ungdomar visar konst. Ett utbud av kurser och…

  • Urgent - Ungt entreprenörskap

    Vi lära unga vuxna hur man får utlopp för sin företagsamhet genom att tillsammans med andra tillsammans skapa nya företagsidéer som man sedan…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.