Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Ung SciShop

Projektet drivs av: ARNA

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att stärka barns och ungas roll i en demokratisk samhällsutveckling samt ge kunskap om, och förståelse för, forskning och en hållbar utveckling.

Målet med projektet är att väcka ungas engagemang och förståelse för hållbarhetsutmaningar och dess lösningar. Dessutom ska projektet visa på möjligheten att vara med och påverka och vara en del av det demokratiska samtalet. Projektet fokuserar på hållbar utveckling och innebär att barns och ungas frågor om miljö och klimat följs upp på universitetsnivå och återförs till utvecklingen av biosfärområdet Vombsjösänkan.

Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 6-16 år som främst deltar via skolor i de tre kommunerna. Samverkansparter är kommunerna Eslöv, Lund och Sjöbo samt Lunds universitet. Projektet kombinerar två olika arbetssätt, dels kreativt inriktad utomhuspedagogik, dels konceptet science shop där oberoende forskning hjälper till med att lösa problem och ge svar på barns och ungas frågor.

Efter projekttiden ska barn och ungdomar vara en målgrupp i fokus för biosfärområdet Vombsjösänkan. Utvecklade metoder samt modellen Ung SciShop ska ingå i biosfärområdets framtida verksamhet.

Beviljat belopp

735 415 kronor

Projektets tidstatus

11%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Beviljat belopp

735 415 kronor

Projektets tidstatus

11%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Kontakt

Ort
Eslöv
Sidan uppdaterades 2021-07-08.