Till innehållet

Ung tunnel

Projektet drevs av: Nyboda Fritidsgård

Beskrivning av projektet

Med projektet får ungdomar 12-18 år i Granängsringen i Tyresö, ett reellt inflytande över utformningen och utsmyckningen av lokala miljöer. Fritidsgårdens ungdomar ska utforma och genomföra målning, utformning och utsmyckning av en gångtunnel som de använder dagligen för att ta sig till skola etcetera.

Man har en lokal dit unga och vuxna kan komma och se på planerna för framtida förbättringar i området samt lämna egna förslag. På fritidsgården har man format arbetsgrupper som jobbar med dessa frågor i praktiska workshops, seminarier om klotter, skadegörelse, kostnader, arkitektur, stadsplanering med mera.

Föreningen UngRedo har ordnat olika aktiviteter; danstävlingar, workshops med mera för ungdomarna i Granängsringen. De är ledare i delar av projektet. Ungdomarna får rita på färdiga modeller i 1:20 storlek över de ställen där man planerar förändringar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2010 och avslutades i maj 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2010 och avslutades i maj 2013.

Kontakt

Ort
Tyresö

Liknande projekt

  • En annan syn på träning

    Syftet med projektet är att utveckla en träningsform som passar äldre med synnedsättning samt utbilda ledare och funktionärer.

  • Attityd 65+

    Projektets syfte är att motverka ålderism. Målgruppen är äldre personer över 65 år, som ska ta fram en utbildning för att få verktyg och strategier…

  • Demokratiodling

    Detta är ett stadsodlingsprojekt, med fokus på demokratifrågor, som ska genomföras med unga i Stockholms förorter. Arbetet börjar i Botkyrka men ska…

Sidan uppdaterades 2024-03-26.