Till innehållet

Unga i Grunden

Projektet drevs av: Föreningen Grunden i Malmö

Beskrivning av projektet


Målen med metodutvecklingsprojektet ”Unga i Grunden” är: • Att skapa en ungdomsverksamhet som i praktiken styrs, beslutas och drivs aktivt av unga människor med intellektuell funktionsnedsättning i Grunden i Malmö och andra i föreningar. • Att vi fyra unga – 2 tjejer och 2 killar – i Grunden som initierat och drivit förstudien kommer att vara ledare och delta i organisering och genomförande av aktiviteterna från projektstarten och framåt. Under projektutvecklingen har vi tillsammans med andra i Grunden på många olika sätt tagit kontakt med andra ungdomar som är målgrupp för projektet och tillsammans kommit fram till följande plan med aktiviteter. • Att utveckla en ungdomssektion anpassad för unga medlemmar med intellektuell funktionsnedsättning. • Att genomföra aktiviteter veckovis och säsongsvis. • Att sprida erfarenheter och metoder från projektet till föreningar och intressenter kring målgruppen i övriga Sverige. • Att genom projektet utbilda personal i 10 föreningar inom områdena ungdomssektion, aktiviteter och medbestämmande för unga människor med intellektuell funktionsnedsättning. Det första året ska tre föreningar medverka. • Att skriva och sprida en metodbok, ett arbete som påbörjas första året och avslutas år tre. • Att spela in och sprida en film om aktiviteterna, processerna, erfarenheterna och lärdomarna i projektet, ett arbete som påbörjas första året och avslutas år tre.

Genom projektet kommer Grunden i Malmös unga visa att vi kan driva en ungdomssektion. Efter projekttiden kommer Grunden i Malmö att driva ungdomssektionen vidare i egen regi. Kommunen kommer att kunna använda sig av Grunden i Malmös nya fritidsverksamhet för ungdomar genom samverkan kring aktiviteter för oss unga. Målet är att bli så många att vi utifrån vår mängd kan få ytterligare stöd för fler verksamheter och öka valfriheten för oss unga. Inom en snar framtid kanske vi kan ha samma valmöjligheter som andra ungdomar.

Idén till att starta en ungdomsverksamhet inom Grunden i Malmö kommer från unga medlemmar i föreningen.  Fyra medlemmar har varit med i förarbetet sedan starten sommaren 2013. De har varit ungdomsverksamhetens ansikte utåt och ansvarat för att intressera övriga föreningsmedlemmar och andra inom målgruppen för projektet. Ungdomarna har också medverkat på möten med möjliga framtida samarbetspartners. Under projektutvecklingen har Grunden i Malmö på många olika sätt tagit kontakt med ungdomar som är målgrupp för projektet. Vi har gjort utskick till ett tiotal boenden, samt fyra särskolegymnasier i Malmö. Vidare har vi haft gruppsamtal med ett antal grupper ungdomar samt intervjuat, mer ingående, ytterligare ett antal ungdomar för att försäkra oss om att ungdomars olika behov, önskningar och medbestämmande skall reflekteras i projektet. Vi har vinnlagt oss om att ungdomarna själva skall vara högst delaktiga även i utvecklingen av projektet. Vår undersökning visar på att det finns ett stort behov av en specifik ungdomsverksamhet för ungdomar i vilken ungdomarna själva styr och förverkligar sina idéer.  Utifrån vad vår undersökning har visat finns det en stark önskan och ett stort behov av att ungdomarna får vara just ungdomar sin funktionsnedsättning till trots. Ungdomar har ett behov av att inte bara ta del av vuxnas verksamhet utan att själva få utveckla sin tid, sina intressen och prioriteringar.

Projektet genomförs i samarbete med både föreningslivet och organisationer inom kommun och vård och omsorg. Följande samarbetspartners deltar från och med det första projektåret, vi räknar med att fler partners deltar under år två och år tre. • Malmö stad Bistår föreningen med tre heltidsanställda fritidskonsulenter (Coacher). • Grunden Karlshamn, vill gärna ta del av hur Grunden Malmö arbetar för att få in ungdomar i föreningen. • Folkuniversitetet; samarbete kring aktiviteter

  • Malmö Mediakanal; samarbete kring aktiviteter
• Grunden Sydöstra Skåne ,Grunden Sydöstra Skåne finns i fem kommuner Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad. Vi kommer att genomföra en del aktiviteter tillsammans samt metodutveckling. • Barn- o Ungdomshabiliteringen Malmö Barn och ungdomshabiliteringen ger bland annat råd och stöd till ungdomar med funktionshinder. Informationsspridning samt närvara vid prova på dagar. • Fosie Farm och Sege Park (Fritids Hemvist) ungdomar från 13 år med funktionshinder gå efter skolan för att koppla av med spel, musik eller bara umgås med kamrater.  • Gymnasiesärskolorna, vi sprider information om verksamheten på skolorna. • Malmö högskola; studenter som förljer projeket • RFSU Grunden i Malmö kommer att ha ett samarbetsprojekt tillsammans med RFSU. I projektet kommer några av grundens medlemmar att utbildas till informatörer om sex och samlevnad. Här skulle de som vill i Grundens Ungdomsgrupp kunna få ta del av denna kunskap. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.