Till innehållet

Unga inkluderingsledare

Projektet drivs av: Right by me (f.d Right To Play Sverige)

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att bidra till en mer inkluderande och socialt hållbar arbetsmarknad. Den primära målgruppen är unga med utländsk bakgrund i ålder 15–25 år.

Målet är att utveckla modeller för hur unga inkluderingsledare på olika sätt kan stötta näringslivet i förändringsarbetet för ökad inkludering och social hållbarhet, både vad gäller möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden samt stärka förutsättningarna att skapa vägar för karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Inom projektet ska ungdomarna likväl som mottagarsidan (arbetsgivare, företag och organisationer), utveckla metoder med syfte att ta vara på kunskap och resurser utifrån nya perspektiv. Metoderna och utbildningen som utvecklas inkluderar gemensamma workshops, föreläsningar, events eller ett omvänt mentorskap, där ungdomar fungerar som mentorer till ledare inom olika sektorer.

Efter projektet finns en metod och utbildning för unga inkluderingsledare. Konceptet blir en del organisationens och partnernätverkets verksamhet Metoden kommer även att spridas till och etablera hos fler aktörer, genom till exempel föreläsningar eller mentorprogram.

Beviljat belopp

7 881 934 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i maj 2023 och avslutas i maj 2026.

Beviljat belopp

7 881 934 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i maj 2023 och avslutas i maj 2026.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Dissa Steroider

    Projektet ska skapa en plattform med syfte att sprida kunskap om steroidmissbruk och dess följder.

  • All set for Action

    Projektet ska få fler att uppleva, delta i och engageras till att skapa en mer jämställd, jämlik och mångfaldig värld. Målgruppen är unga kvinnor…

  • Mannen Myten (tidigare Det inkluderande mansprojektet)

    Projektet ska utmana och förändra destruktiva maskulinitetsnormer. Det ska göras tillsammans med killar och unga män, främst från förorter och…

Sidan uppdaterades 2023-06-07.