Till innehållet

Unga Internationella Vänner

Projektet drevs av: Internationella Vänner

Beskrivning av projektet

Unga internationella vänner är ett integrationsprojekt där aktivitetssamtal görs för att visa vad det svenska samhället har att erbjuda för allas rätt till en meningsfull fritid. Här berättas om fritidsaktiviter som finns på orten där man bor.    

*Aktivt verka för integration av barn med invandrarbakgrund i det svenska samhället. * Lyfta fram den befintliga fritidsverksamhet som finns i de orter som ingår i projektet och utgå från den. *Matchning av svenska och nyanlända barn in i samhällets aktiviteter. *Lära de nyanlända barnen hur föreningarnas aktiviteter fungerar och inte minst att de ska lära sig hur de hittar vilket utbud av aktiviteter som finns där de bor. *Tydligt beskriva regler som man måste följa vid medverkan i vald aktivitet. * Få barn aktiva i en befintlig verksamhet istället för att vara overksamma och ensamma på fritiden. * Förklara hur kultur och föreningslivet fungerar i det svenska samhället.  

*Att matcha invandrarbarn och svenska barn med liknande intresse. *Att få barn med olika etniskt ursprung att bli vänner och umgås med varandra. *Att integration mellan svenska och nyanlända föräldrar uppstår. *Att barnens intressen gör att föräldrar förenas.                

Målet är att vi i projektet utbildar och inspirerar lärare,tränare,ledare och representanter för olika föreningar och organisationer,som är involverade i projektet. Detta hjälper dem att bli pådrivande och engagerade att fånga upp nyanlända barn till sina verksamheter,med hjälp av de barn som redan deltar i en verksamhet. På detta sätt kan projektets roll,åtminstone till en del ersättas av dessa ledare,lärare och tränare med flera. Detta bidrar till att projektet och dess filosofi hålls vid liv efter projekttidens slut.

Svenska och nyanlända barn. Vi utgår från samhället Rydaholm i Värnamo Kommun,jönköpingslän samt, Alvesta i kronobergslän. Rydaholm en ort med 3000 invånare. Orten tar emot många flyktingar. Här finns en F-6 skola med ca 190 elever. Alvesta är en kommun med ca 19.000 invånare varav ca 8000 är bosatta i central orten Alvesta. Här utgår vi från elever på Grönkullaskolan, även det en F-6 skola,med runt 400 elever.   Förutom alla nyanlända barn och svenska barn har vi en stor delaktighet med föreningar,kulturliv och skolor.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Kontakt

Ort
Värnamo

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.