Till innehållet

Unga leder unga

Projektet drivs av: Fritidsforum Fritidsforum Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar

Beskrivning av projektet

Ett tvåårigt projekt som syftar till att skapa en etablerad ungdomsledarutbildning för unga mellan 14 och 19 år som riktar sig till fritidsgårdar och andra mötesplatserna. 

Projektets syfte är 

att skapa en ledarskapsutbildning för unga som går på mötesplatser t.ex. fritidsgårdar och ungdomens hus.

Målet är 

 • att genomföra minst 6 pilotutbildningar i två steg på olika mötesplatser i Sverige.

 • att utvärdera pilotutbildningarna och skapa en ledarskapsutbildning för unga år som går på mötesplatser.

 • att ta fram ett metodmaterial som kan användas av unga ledare.

 • att erbjuda de unga som gått genom en ledarskapsutbildning ett intyg som kan användas i deras cv (Se Youthpass).

Metod Vi kommer att använda interaktiva och inkluderande metoder i våra utbildningar. Vi kommer att testa metoder som utgår både från individen och från gruppen. Vi ser det som viktigt att även använda internet baserade metoder.

För oss är det även viktigt med en helhetssyn på målgruppens lärande - det handlar inte bara om enskilda detaljer i en utbildning utan ett förhållningssätt som täcker en hel lärosituation.

Vi kommer att i största möjliga mån utgå från metoder som baserar sig i empowerment och har ett syfte att utöka de ungas handlingsutrymme och tilltro till sin egen förmåga.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2011 och avslutades i maj 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2011 och avslutades i maj 2014.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Pegasus - sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

  Inom projektet Pegasus bygger vi vidare på de kunskaper RFSL Ungdom har om målgruppen unga hbtq-personer som har sex mot ersättning. Vi driver…

 • Process Kedjan i Kriminalvården

  Process Kedjan är ett arbetssätt riktat till ungdomar i åldrarna 18-24 år inom Kriminalvården. Arbetsverktyget är coachning och alla PK-coacher har…

 • Process Kedjan och Radio Fri

  Process Kedjans modell är ett komplement för ungdomars rehabilitering tillbaka till samhället med fokus på mentorskap, anhörigstöd och kreativ…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.