Till innehållet

Unga leder unga

Projektet drevs av: Fritidsforum Fritidsforum Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar

Beskrivning av projektet

Ett tvåårigt projekt som syftar till att skapa en etablerad ungdomsledarutbildning för unga mellan 14 och 19 år som riktar sig till fritidsgårdar och andra mötesplatserna. 

Projektets syfte är 

att skapa en ledarskapsutbildning för unga som går på mötesplatser t.ex. fritidsgårdar och ungdomens hus.

Målet är 

 • att genomföra minst 6 pilotutbildningar i två steg på olika mötesplatser i Sverige.

 • att utvärdera pilotutbildningarna och skapa en ledarskapsutbildning för unga år som går på mötesplatser.

 • att ta fram ett metodmaterial som kan användas av unga ledare.

 • att erbjuda de unga som gått genom en ledarskapsutbildning ett intyg som kan användas i deras cv (Se Youthpass).

Metod Vi kommer att använda interaktiva och inkluderande metoder i våra utbildningar. Vi kommer att testa metoder som utgår både från individen och från gruppen. Vi ser det som viktigt att även använda internet baserade metoder.

För oss är det även viktigt med en helhetssyn på målgruppens lärande - det handlar inte bara om enskilda detaljer i en utbildning utan ett förhållningssätt som täcker en hel lärosituation.

Vi kommer att i största möjliga mån utgå från metoder som baserar sig i empowerment och har ett syfte att utöka de ungas handlingsutrymme och tilltro till sin egen förmåga.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2011 och avslutades i maj 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2011 och avslutades i maj 2014.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Demokratiodling

  Detta är ett stadsodlingsprojekt, med fokus på demokratifrågor, som ska genomföras med unga i Stockholms förorter. Arbetet börjar i Botkyrka men ska…

 • Webbaserad utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld - ett pilotprojekt

  Projektet ska skapa förutsättningar för mer kvalitativ, fördjupande och omfattande kompetensutveckling inom området, som ska gynna både enskilda…

 • Process Kedjan i Kriminalvården

  Process Kedjan är ett arbetssätt riktat till ungdomar i åldrarna 18-24 år inom Kriminalvården. Arbetsverktyget är coachning och alla PK-coacher har…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.