Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Unga mot extremism - Skåne och Blekinge

Projektet drivs av: Flamman Socialt förebyggande centrum

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla ungas inkludering i det förebyggande arbetet kring våldsbejakande extremism i alla kommuner i Skåne och Blekinge.

Flamman har många års erfarenhet av att arbeta förebyggande mot radikalisering och våldsbejakande extremism (VBE) samt med ungdomar i normbrytande beteenden. Detta projekt syftar till att utveckla ungas inkludering i det förebyggande arbetet kring våldsbejakande extremism i alla kommuner i Skåne och Blekinge.

Detta ska ske genom att ungdomar ges forum för dialog och förutsättningar att själva vara med och driva på sin kommuns arbete med att förebygga våldsbejakande extremism. Genom en speciellt framtagen studiecirkelserie får unga män i åldern 13 - 20 år i Skåne och Blekinge möjlighet att diskutera maskulinitetsnormer, samhällsstrukturer och individuella förutsättningar som forskningen visar kan utgöra riskfaktorer för att unga väljer att sympatisera med eller ansluta sig till våldsbejakande miljöer. Ungdomarna kommer även att engageras och bjudas in till dialoggrupper med makthavare och beslutsfattare.

Projektet sker i nära samverkan med bland annat Länsstyrelsen i Skåne och Studiefrämjandet. Vid projektets slut kommer metoden att kunna fortsätta användas i kommunerna och även spridas till resten av landet.

Beviljat belopp

11 481 535 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Beviljat belopp

11 481 535 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Malmö
Sidan uppdaterades 2020-11-04.