Till innehållet

Unga mot extremism - Skåne och Blekinge

Projektet drevs av: Flamman Socialt förebyggande centrum

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla ungas inkludering i det förebyggande arbetet kring våldsbejakande extremism i alla kommuner i Skåne och Blekinge.

Flamman har många års erfarenhet av att arbeta förebyggande mot radikalisering och våldsbejakande extremism (VBE) samt med ungdomar i normbrytande beteenden. Detta projekt syftar till att utveckla ungas inkludering i det förebyggande arbetet kring våldsbejakande extremism i alla kommuner i Skåne och Blekinge.

Detta ska ske genom att ungdomar ges forum för dialog och förutsättningar att själva vara med och driva på sin kommuns arbete med att förebygga våldsbejakande extremism. Genom en speciellt framtagen studiecirkelserie får unga män i åldern 13 - 20 år i Skåne och Blekinge möjlighet att diskutera maskulinitetsnormer, samhällsstrukturer och individuella förutsättningar som forskningen visar kan utgöra riskfaktorer för att unga väljer att sympatisera med eller ansluta sig till våldsbejakande miljöer. Ungdomarna kommer även att engageras och bjudas in till dialoggrupper med makthavare och beslutsfattare.

Projektet sker i nära samverkan med bland annat Länsstyrelsen i Skåne och Studiefrämjandet. Vid projektets slut kommer metoden att kunna fortsätta användas i kommunerna och även spridas till resten av landet.

Efter projektet

Unga mot extremism i Skåne och Blekinge har genomfört 12 studiecirklar i 10 kommuner för och med killar 13-25 år. Vidare har man haft dialogmöten mellan unga och politiker i de olika kommunerna och Flamman hoppas att dessa implementeras i kommunerna. Den studiematerial som tagits fram i form av handböcker kommer att spridas via bland annat Studiefrämjandet, runt om i landet, till andra aktörer som vill arbeta förebyggande tillsammans med unga mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

Beviljat belopp

11 481 535 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i september 2023.

Beviljat belopp

11 481 535 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i september 2023.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Resurscenter Safe Space Malmö

    Detta projekt syftar till att värna demokratin mot antidemokratiska beteenden och/eller radikalisering bland unga i åldern 13-25.

  • Flamman Akademi - Nej till kriminalitet

    Projektets syfte är att, tillsammans med unga, bygga ett stärkande program som stärker ungas livsfärdigheter, arbetar våldsförebyggande och stärker…

  • Resilient gamers

    Unga ska kunna motverka ett hatiskt klimat, uttryck för extremism och radikalisering inom gamingvärlden. Därför vill det här projektet skapa ett…

Sidan uppdaterades 2024-01-10.