Till innehållet

Unga omställningsakademin

Projektet drivs av: Egnahemsfabriken Tjörn

Beskrivning av projektet

I samarbete med Tjörns kommun ska föreningen Egnahemsfabriken bygga upp Unga omställningsakademin för att där tillsammans med målgruppen forma en verksamhet för unga personer 12-20 år som står utanför studier eller arbete.

Syftet är att skapa möjlighet att finna mening, gemenskap och framtidstro. Tillsammans med handledare med olika kompetenser inom husbyggeri, odling, cirkulära verkstäder, snickeri, slöjd, hantverk och djurhållning, ska Unga omställningsakademin erbjuda en plats för gemenskap, skapande, innovation, kreativitet och personlig utveckling.


Projektet genomförs i nära och bred samverkan med kommunen för att gemensamt utveckla Egnahemsfabriken som en brygga mellan skola, hem och kommunens sociala stödverksamhet. Projektet ska inte ses som en ersättning för skola eller arbete utan som en plats där individen får en nystart för att stärkas och motiveras till fortsatt skola och arbetsliv.
Efter projektet ska kommunen erbjuda och finansiera praktikplatser för målgruppen i verksamheten.


Beviljat belopp

5 362 566 kronor

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Beviljat belopp

5 362 566 kronor

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Kontakt

Ort
Tjörn

Liknande projekt

  • #vägraskuld

    Projektet syftar till att förändra förutsättningarna för unga anhöriga samt ta fram en metod för hur ett stöd för denna målgrupp skulle kunna se ut.

  • Gaming in Motion

    E-sportföreningen Young Gamers ska ta fram ett metodmaterial som syftar till att stärka den fysiska och psykiska hälsan i och kring e-sporten.

  • Livsviktiga snack i skolan

    Suicide Zero kommer i detta projekt att anpassa och utveckla den befintliga metoden Livsviktiga snack så att den även kan användas i skolan.

Sidan uppdaterades 2022-10-12.