Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Unga Satsar Jämt - ett jämställdhetsprojekt med fokus på idrott, maskulinitet och normer

Projektet drivs av: Örebro läns Idrottsförbund

Beskrivning av projektet

Den organiserade idrotten i Sverige har ett övergripande mål där jämställdhetsarbetet är viktigt. Men eftersom befintligt jämställdhetsarbete inom idrotten går trögt vill projektet hitta nya infallsvinklar och angreppssätt.

Projektet syftar till att förnya jämställdhetsarbetet i idrottsföreningar. Primär målgrupp för projektet är idrottsaktiva barn och unga samt unga ledare, sekundär målgrupp är ledare, tränare, styrelser, föräldrar och andra som har påverkan på barns och ungdomars idrottande. Tillsammans med barn, ungdomar och ledare i 10 idrottsföreningar i Örebro län kommer ett processarbete att ske där betydelsen och skapandet av genus och maskulinitet inom idrotten ska lyftas och granskas. Stor fokus väntas ligga på manliga förebilder inom idrotten. Projektet kommer att ta fram ett utbildningsmaterial som testas och utvärderas av målgruppen innan det sprids till övriga idrotts-Sverige i samarbete med RF och SISU idrottsutbildarna. Materialet kommer att bestå av en metodbok med värderingsövningar, normbrytande metoder, filmer och andra diskussionsunderlag. Projektet genomförs i Örebro län, sammanlagt beräknas 200 idrottsaktiva barn och unga och 50 unga ledare (under 25 år) medverka aktivt i projektet.

Efter projektet

Materialet och metoderna från projektet finns i dag på flera olika plattformar och används av SISU/RF, Örebro kommun och Örebro länsmuseum.

Utbildningswebben Inkluderande idrott

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Kontakt

Ort
Örebro
Sidan uppdaterades 2020-09-04.