Till innehållet

Unga som resurs i arbetslivet

Projektet drivs av: Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)

Beskrivning av projektet

Unga som resurs i arbetslivet är ett treårigt projekt som går ut på att ge unga, 16-30 år möjlighet att slutföra betyg från grundskola/gymnasium/högskola. Bedrivs på Rsmh's lokaler i Backe,Västerås och Sundsvall.

Projektet ”Unga som resurs i arbetslivet” vill ge möjlighet för unga att på egna villkor slutföra utbildningar som de inte kunnat göra klart på grund av psykisk ohälsa.

Projektet kommer att genomföras i tre län: Västernorrland(Sundsvall), Jämtland(Backe) och Västmanland(Västerås). Projektet kommer att bygga upp ett forum på nätet som ska underlätta för långtidssjukskrivna unga vuxna med psykisk ohälsa och relaterade besvär att komma vidare i livet. Ett viktigt verktyg i projektet är en portfolio där deltagarens informella och formella kompetens tydliggörs.Eftersom det kan vara svårt att genomföra studier själv på nätet kommer individuellt stöd att finnas för varje deltagare. Inom ramen för projektet kommer återhämtnings- och rehabiliteringsverksamhet i lokalsamhället att utvecklas, för att unga vuxna som uppbär aktivitetsersättning/bidrag skall kunna återhämta sig efter psykisk ohälsa och få en plats i samhället. Supported Education är en evidensbaserad metod som vi översätter från BU i Boston. Målet är att bryta utanförskap, fattigdom och de negativa effekter som stigma som en följd av psykisk ohälsa medför. Varje individ som vill ska kunna delta i arbetslivet i någon form, med 100 procent av sin egen förmåga.

Unga som resurs i arbetslivet bjöd in Håkan Juholt och vi diskuterade under en dag på RMSH's kansli om jobb och studier.

Arvsfonden.se Facebook. Grupp Unga som resurs i samhället.

RSMH samarbetar med många Kommunernas arbetsmarknadsenheter, AF,FK ungdomshälsor,arbetsmarknadstorg,samordningsförbund,landstin samt med folkhögskolor,ABF,Komvux och gymnasieskolor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2013 och avslutades i september 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2013 och avslutades i september 2016.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Röster från Baba

    Projektet vänder sig till barn och unga som kommit ensamma till Sverige, som står utanför samhällets insatser av olika anledningar och därmed…

  • SAK UNG - aktivera unga i samtidskonst

    Projektet ska öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och ge unga mellan 16-25 år möjligheten att driva igenom sina idéer i projektform.

  • Samtal för ett liv fritt från våld

    Projektet ska utveckla en modell, som dels ökar pojkars och unga mäns stödsökande i relation till våld, dels skapar en metod för att samtala med…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.