Till innehållet

Unga somaliska kvinnor deltar i politiken

Projektet drivs av: Föreningen Wadajir

Beskrivning av projektet

Demokratiprojekt som riktar sig till unga somaliska kvinnor.

Syftet är att få den somaliska folkgruppen att ta steget in i vårt samhälle och därigenom minska segregationen. Detta ska ske genom att utbilda unga somaliska kvinnor i demokrati och försöka att få dem att engagera sig i den politiska debatten och föreningslivet.

Målet är att dessa unga kvinnor ska fungera som förebilder och med hjälp av sina kunskaper entusiasmera och coacha andra personer med somalisk bakgrund. Även fungera som bollplank och utbildare i demokratifrågor samt förklara hur den praktiskt tillämpas i Sverige.
Ytterligare ett mål på sikt och som vi tror en konsekvens av ovanstående, är att öka valdeltagandet från den somaliska folkgruppen.
Vi är övertygade om att om man tror att man kan påverka sin egen vardag/situation och sin framtid så vill man vara en del av samhället och den demokrati man lever i.
 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2009 och avslutades i december 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2009 och avslutades i december 2012.

Kontakt

Ort
Angered

Liknande projekt

  • Active Movement

    Föreningen MBIK vill genom projektet Active Movement skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa i Angered med unga som centrala…

  • Att växa - ett projekt om transition

    Att växa - ett projekt om transition vänder sig till föräldrar och ungdomar vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Göteborg. Projektet…

  • Min resväska

    Projektet Min resväska syftar till att förbättra förutsättningarna för nyanlända barn att känna sig trygga, sedda, få kompisar och göra kreativa…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.