Till innehållet

Ungas inflytande i kulturskolan

Projektet drivs av: Sveriges Kulturskoleråd

Beskrivning av projektet

Projektets övergripande syfte är att unga ska få ökat inflytande över kulturskolans verksamhet. Det ska ske genom att ge stöd till unga engagerade i lokala plattformar för ungdomsinflytande (föreningar, elevgrupper mm.), etablera ett nationellt ungdomsnätverk, erfarenhetsutbyten, synliggöra lärande exempel samt ta fram metodmaterial. 

I detta nationella projekt deltar ett stort antal kommuner och projektets målgrupp är unga mellan 13 och 19 år. Målet är att det, efter projekttidens slut, ska finnas ett stabilt nationellt nätverk för ungas inflytande, ett ungdomsnätverk med en struktur som möter de krav MUCF har för organisationsstöd.

Beviljat belopp

8 144 640 kronor

Projektets tidstatus

72%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

8 144 640 kronor

Projektets tidstatus

72%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Vägen vidare - för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS)

    Projektet syftar till att unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som varken arbetar eller studerar ska bli delaktiga i sin egen…

  • Kraftverket

    Syftet med projektet är att utveckla en modell genom caféworkshoppar och ett webbaserat kunskapslyft om ens rättigheter och hur man nyttjar sin rätt…

  • Må bäst!

    I projektet ska man utveckla arbetssätt för att förebygga och minska mental ohälsa hos målgruppen ungdomar och unga vuxna. Man ska höja kunskap om…

Sidan uppdaterades 2023-01-13.