Till innehållet

Ungas inflytande i kulturskolan

Projektet drivs av: Sveriges Kulturskoleråd

Beskrivning av projektet

Projektets övergripande syfte är att unga ska få ökat inflytande över kulturskolans verksamhet. Det ska ske genom att ge stöd till unga engagerade i lokala plattformar för ungdomsinflytande (föreningar, elevgrupper mm.), etablera ett nationellt ungdomsnätverk, erfarenhetsutbyten, synliggöra lärande exempel samt ta fram metodmaterial. 

I detta nationella projekt deltar ett stort antal kommuner och projektets målgrupp är unga mellan 13 och 19 år. Målet är att det, efter projekttidens slut, ska finnas ett stabilt nationellt nätverk för ungas inflytande, ett ungdomsnätverk med en struktur som möter de krav MUCF har för organisationsstöd.

Beviljat belopp

8 144 640 kronor

Projektets tidstatus

58%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

8 144 640 kronor

Projektets tidstatus

58%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Samhällsförbättrande Organiserade Unga (SOU)

    Syftet med projektet är att öka barns och ungas kunskap om, inflytande och delaktighet i statliga offentliga utredningar och remissrundor.

  • Skate Nation

    Föreningen vill utveckla, dokumentera, formalisera och sprida Skate Nation-metoden, som i projektet ska testas på tre nya geografiska platser i…

  • Språket som nyckel till ett delaktigt vuxenliv

    Projektet kommer att utveckla en ny metodik och nytt material för utveckling av språk, röst, kommunikation och lärande för ungdomar med…

Sidan uppdaterades 2023-01-13.