Till innehållet

Ungas inflytande i kulturskolan

Projektet drivs av: Sveriges Kulturskoleråd

Beskrivning av projektet

Projektets övergripande syfte är att unga ska få ökat inflytande över kulturskolans verksamhet. Det ska ske genom att ge stöd till unga engagerade i lokala plattformar för ungdomsinflytande (föreningar, elevgrupper mm.), etablera ett nationellt ungdomsnätverk, erfarenhetsutbyten, synliggöra lärande exempel samt ta fram metodmaterial. 

I detta nationella projekt deltar ett stort antal kommuner och projektets målgrupp är unga mellan 13 och 19 år. Målet är att det, efter projekttidens slut, ska finnas ett stabilt nationellt nätverk för ungas inflytande, ett ungdomsnätverk med en struktur som möter de krav MUCF har för organisationsstöd.

Beviljat belopp

8 144 640 kronor

Projektets tidstatus

82%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

8 144 640 kronor

Projektets tidstatus

82%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Mer än överlevare

  • Dissa Steroider

    Projektet ska skapa en plattform med syfte att sprida kunskap om steroidmissbruk och dess följder.

  • All set for Action

    Projektet ska få fler att uppleva, delta i och engageras till att skapa en mer jämställd, jämlik och mångfaldig värld. Målgruppen är unga kvinnor…

Sidan uppdaterades 2023-01-13.