Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Ungas inflytande i kulturskolan

Projektet drivs av: Sveriges Kulturskoleråd

Beskrivning av projektet

Projektets övergripande syfte är att unga ska få ökat inflytande över kulturskolans verksamhet. Det ska ske genom att ge stöd till unga engagerade i lokala plattformar för ungdomsinflytande (föreningar, elevgrupper mm.), etablera ett nationellt ungdomsnätverk, erfarenhetsutbyten, synliggöra lärande exempel samt ta fram metodmaterial. 

I detta nationella projekt deltar ett stort antal kommuner och projektets målgrupp är unga mellan 13 och 19 år. Målet är att det, efter projekttidens slut, ska finnas ett stabilt nationellt nätverk för ungas inflytande, ett ungdomsnätverk med en struktur som möter de krav MUCF har för organisationsstöd.

Beviljat belopp

8 144 640 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

8 144 640 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-12-29.