Till innehållet

Ungas röst - Nuorten Äänet (tidigare Ungdomsdialog med förvaltningsområden för finska)

Projektet drivs av: Sverigefinländarnas arkiv

Beskrivning av projektet

Sverigefinländarnas arkivs ungdoms- och demokratiprojekt Ungas röst- Nuorten äänet vill lyfta fram de sverigefinska ungdomars röster i samhället och att få unga att delta i sina kommuners beslutsfattande. 

Tanken bakom det här projektet är att ge sverigefinska ungdomar en möjlighet att få berätta vad de tycker och tänker och samtidigt få en chans att vara med och påverka det som händer och sker i deras egna kommuner och i samhället i stort.  Projektets mål är att öka de sverigefinska ungdomarnas och de nya generationerna möjlighet att vara delaktig och kunna påverka i sina kommuner och i samhället. Förhoppningen är att få fler unga att ta plats i förvaltningsområdenas samrådsgrupper och genom sin medverkan där kunna få inflytande över vad som händer och sker i den egna kommunen.  Projektets prioriterade områden är demokrati och deltagande. Projektet görs i samarbete med Sverigefinska ungdomsförbundet och Svenska kyrkans minoritetsarbete.

I få samrådsgrupper i Sverige finns det unga Sverigefinländare Det är därför det är så viktigt att deras åsikter får höras. För samrådsgrupperna ska spegla hela befolkningen i kommunen. Om bara de äldre sitter i samrådsgrupperna så förloras viktiga åsikter och en snedvridning sker.  För de ungas behov är lika viktiga som de äldres och därför ska de tas lika mycket hänsyn till. Därför har vi som mål att försöka locka fler unga till samrådsgrupperna. Men inte bara det utan också lyfta fram de sverigefinska unga och få dem att mötas och bygga upp nätverk med varandra. 

Ett projekt som görs i samarbete med Sverigefinska ungdomsförbundet och Svenska kyrkans minoritetsarbete samt finska förvaltningskommuners koordinatorer. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Kontakt

Ort
Nationellt med säte i Stockholm

Liknande projekt

  • Aktiva studenter

    Aktiva studenter erbjuder fysiskt inaktiva studenter att delta i kom-igång-grupper. Till 100 platser fanns över 300 sökande studenter första året.…

  • Aktiva Tjejer - En nationell satsning!

    Aktiva Tjejer i Malmö har växt och det har visat sig att det behövs fler Aktiva Tjejer grupper i hela Sverige! Aktiva Tjejer ska därför göra en…

  • A Lesbian guide to everything

    Projektet ska skapa ett nationellt arrangörsnätverk av unga lesbiska, en rikstäckande arrangörsguide samt ett bestående digitalt och fysiskt arkiv.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.