Till innehållet

Ungdomar utbildar ungdomar

Projektet drivs av: Insamlingsstiftelsen Choice

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att testa en metod för att ändra ungdomars inställningar och attityder till alkohol, narkotika och tobak. Detta görs genom interaktivt lärande utfört av läkarstudenter och ungdomarna själva!

Syftet med projektet är att ta fram en undervisningsmetod som på ett roligt , engagerande och effektivt sätt kan öka ungdomars förståelse för kroppens anatomi och fysiologi och hur kroppen påverkas av alkohol, narkotika och tobak. Efter att metoden har testimplementerats och utvärderas (VT2013) ska undervisningen spridas till gymnasieelever i Stockholm, Uppsala och Linköping.

Vårt mål är att ge gymnasieelever den kunskap och motivation som de behöver för att själva ta ställning och göra medvetna val kring sin hälsa och sitt ANT-bruk. Förhoppningen är att därmed minska alkoholens, narkoikans och tobakens betydelse i det sociala samspelet mellan ungdomar. Detta mål jobbar vi mot genom utbildningsmetoden TUTCH (Teens Understanding and Taking Control of Health) som tagits fram inom ramen för projektet. TUTCH består av en undervisningsserie i två delar med efterföljande fördjupningsarbete av eleverna. Första utbildningstillfället är en "crash course" i läkarprogrammet, där läkarstudenterna lär eleverna om kroppens anatomi och fysiologi med fokus på hjärta, kärl och lungor och sedan hur de påverkas av tobak och alkohol. Andra utbildningstillfället fokuserar på hjärnan, belöningssystemet, beroende och hur dessa påverkas av nikotin, alkohol och olika droger. Det efterföljande elevarbetet syftar till att eleverna ska få fördjupa sig inom något område kopplat till kroppen och ANT som de tycker är särskilt intressant. Detta arbete redovisas sedan inför klassen så att eleverna får lära sig från varandras arbeten.

I samband med varje ny terminstart rekryteras nya läkarstudenter som utbildas inom TUTCH. Detta görs för att öka kapaciteten till att nå fler gymnasierklasser varje termin. Verksamheten expanderas även till samtliga städer där läkarprogrammet finns. Idag finns vi i Stockholm, Linköping och Uppsala och hoppas nå samtliga städer där läkarprogrammet finns till slutet av 2015.

TUTCH handlar om att informera, inte propagera. Undervisningen centreras därför kring elevernas egna frågor då slutsatserna ofta blir mer kraftfulla om de kommer från eleverna själva. Elevernas åsikter och önskemål angående undervisningens upplägg och innehåll tas också i åtanke genom den rullande utvärdering som tillämpas i varje klass.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Dokumentärfilm om Stockholms hemlösa barn och ungdomar

    Projektet ska producera en dokumentärfilm om Stockholms hemlösa barn och ungdomar. Målen är att informera om deras situation och ge dem en möjlighet…

  • Dream business

    Projekt Dream business löper under två år (2012-2014) och består av tre delar; den nyskrivna pjäsen och föreställningen "Dream business",…

  • Dynamo - möjligheternas förlag

    Vi ser stor potential i unga vuxna med social och psykisk funktionsuppsättning, de är kreativa och driftiga, men har svårt att nå fram på…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.