Till innehållet

Ungdomskooperativ inom musik och film på Gotland

Projektet drevs av: Demokrati för Barns Framtid Gotland (DBF Gotland)

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa en plattform för unga nyanlända på Gotland som tillsammans med svenska ungdomar ska arbeta med projekt inom musik, film, musikvideos och presentationer.

Föreningen vill skapa en plattform för unga nyanlända på Gotland. Projektet har sin utgångspunkt i entreprenörskap och kreativitet när det gäller att skapa nya arbetstillfällen för ungdomar. Metoden går ut på att ta tillvara den stora potential som finns i ungdomarnas intresse för musik och film i kombination med nya medier och uttryckssätt. Nyanlända ungdomar kommer tillsammans med svenska ungdomar att arbeta med projekt inom musik, film, musikvideos och presentationer.

Samarbete kommer att ske med lokala ideella organisationer och skolor. Projektet är tänkt att leva vidare efter projekttiden i en ekonomisk förening/ungdomskooperativ som startas av ungdomarna.

Efter projektet

Projektet ledde till att ungdomar har skapat och drivit en ekonomisk förening där de har möjlighet att sälja sina egna varor och tjänster. Föreningen arrangerar även utbildningar i exempelvis musikproduktion, film och marknadsföring. Föreningen är både en plattform för ungdomar att driva sina egna idéer (ungefär som ett egenanställningsföretag) och ett community som själva skapar musik och utbildningar. Tack vare projektet har ungdomarna fått mer kunskap om produktion av film och musik, de har utvecklat sin förmåga vad gäller entreprenörskap samt fått en ökad förståelse och kunskap om företagandets villkor i Sverige.

Verksamheten lever vidare genom den ekonomiska föreningen Gotland International Culture Center (GI2C) som ungdomarna har bildat. Föreningen har idag intäkter från utbildningar och musikproduktion. Föreningen har en existerande studio som finansieras av DBF riks. DBF riks avsätter personal och timmar för den fortsatta driften av kooperativet avseende exempelvis ekonomi, marknadsföring och utbildningar. Ungdomar som säljer tjänster och produkter genom den ekonomiska föreningen betalar en avgift till föreningen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i december 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i december 2021.

Kontakt

Ort
Visby

Liknande projekt

  • Världens läger

    Syftet med projektet är att låta nyanlända barn och ungdomar uppleva lägerverksamhet utifrån sina behov och förutsättningar och hjälpa dem förstå en…

  • Skärpning

    Det övergripande syftet är att med lösningsfokus skapa en verklig motkraft mot näthat och visa vägen till ett tryggt och inkluderande internet.

  • APPropå rasism

    Syftet med projektet är att skapa och sprida appen Reality Check - APPropå rasism, som är ett spel som handlar om att utmana fördomar och normer i…

Sidan uppdaterades 2022-12-30.