Till innehållet

Ungdomsresursen - gör det omöjliga möjligt!

Projektet drevs av: Dala Arbetsrehab

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att få in ungdomar i arbete och bli självförsörjande. 

Projektet vänder sig till ungdomar som står långt från arbetsmarknaden och har försörjningsstöd. De flesta har andra problem är själva arbetslösheten; social problematik eller osynliga funktionsnedsättningar. Projektet syftar till att få in ungdomar i arbete och bli självförsörjande. Målet är att ungdomarna själva ska starta ett (eller flera) arbetsintegrerat socialt företag, främst inom grönyteskötsel men det kan även bli andra inriktningar beroende på ungdomarnas egna idéer. De ungdomar som inte vill ingå i något socialt företag kommer få stöd i att komma ut i andra arbeten eller studier. Metoden innehåller teoretisk och praktisk utbildning och coaching, och den kommer att anpassas individuellt till varje deltagare. Under projektets gång ska man ta fram en metodhandbok om socialt företagande för unga. Projektet ska leva vidare som ett (eller flera) arbetsintegrerat socialt företag som säljer tjänster till kommunen, företag, bostadsbolag och privatpersoner. Man ska även sälja platser för praktik och arbetsträning till kommunen och Arbetsförmedlingen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Kontakt

Ort
Falun

Liknande projekt

  • Songlines

    Projektet ska, i bred samverkan och med många aktörer, utveckla metoder och strategier för att nå, möta och engagera nyanlända ungdomar.

  • Puck eller boll - domaren spelar roll

    Projektet ska få in fler ungdomar - framförallt tjejer - i kommittéer och utskott när det gäller domarverksamhet och som utbildare och matchdomare,…

  • Lokstallssmedjan

    Lokstallssmedjans unika lokaler och innehåll ska användas för integration, mångfald och nytänkande för barn, unga och personer långt ifrån…

Sidan uppdaterades 2020-06-03.