Till innehållet

Ungt inflytande

Projektet drevs av: Passalen Karlstad

Beskrivning av projektet

På fritidsgårdar används metoden Ungt Inflytande för att säkerställa ungas delaktighet i verksamheten, men verktyg saknas för att inkludera unga med funktionsnedsättning. Projektet syftar till att vidareutveckla metoden.

På de flesta fritidsgårdar runt om i landet används metoden Ungt Inflytande för att säkerställa ungas delaktighet i verksamheten. Metoden saknar konkreta verktyg för att inkludera unga med funktionsnedsättning. Syftet med detta projekt är att vidareutveckla den befintliga metoden. Arbetet skall genomföras av målgruppen och testas på en av Karlstads fritidsgårdar för att därefter implementeras som en arbetsmetod på samtliga fritidsgårdar i Karlstads kommun. Målet är att öka målgruppens delaktighet och medverkan i fritidsgårdarnas aktiviteter. Den primära målgruppen är unga personer (15-25 år) med funktionsnedsättning, särskilt för personer som är beroende av ledsagare eller annat stöd i sin inkluderingsprocess. Sekundär målgrupp är unga personer som deltar i Karlstads fritidsverksamheter.

Efter projektet

En handbok för inkludering av målgruppen i fritidsverksamhet har tagits fram. Metoden är implementerad på två kommunala fritidsgårdar. Viktig dialog med civilsamhället har genomförts. Verksamheten fortsätter i Karlstads kommuns regi

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Kontakt

Ort
Karlstad

Liknande projekt

  • Etablera Jugger i Sverige för en mer aktiv fritid för fler

    Syftet med projektet är att sprida aktiviteten Jugger, som är en relativt ny sport i Sverige.

  • Parateket

    Projektet Parateket ska öka möjligheten till aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning genom att förbättra tillgången till idrotts- och…

  • Kreativa träffen (tidigare Innan allt försvinner)

    Projektet vänder sig till äldre som nyligen har diagnostiserats med en demenssjukdom men även till dem ur målgruppen som levt med sin diagnos en…

Sidan uppdaterades 2021-09-21.