Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Ungt inflytande

Projektet drivs av: Passalen Karlstad

Beskrivning av projektet

På fritidsgårdar används metoden Ungt Inflytande för att säkerställa ungas delaktighet i verksamheten, men verktyg saknas för att inkludera unga med funktionsnedsättning. Projektet syftar till att vidareutveckla metoden.

På de flesta fritidsgårdar runt om i landet används metoden Ungt Inflytande för att säkerställa ungas delaktighet i verksamheten. Metoden saknar konkreta verktyg för att inkludera unga med funktionsnedsättning. Syftet med detta projekt är att vidareutveckla den befintliga metoden. Arbetet skall genomföras av målgruppen och testas på en av Karlstads fritidsgårdar för att därefter implementeras som en arbetsmetod på samtliga fritidsgårdar i Karlstads kommun. Målet är att öka målgruppens delaktighet och medverkan i fritidsgårdarnas aktiviteter. Den primära målgruppen är unga personer (15-25 år) med funktionsnedsättning, särskilt för personer som är beroende av ledsagare eller annat stöd i sin inkluderingsprocess. Sekundär målgrupp är unga personer som deltar i Karlstads fritidsverksamheter.

Efter projektet

En handbok för inkludering av målgruppen i fritidsverksamhet har tagits fram. Metoden är implementerad på två kommunala fritidsgårdar. Viktig dialog med civilsamhället har genomförts. Verksamheten fortsätter i Karlstads kommuns regi

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Kontakt

Ort
Karlstad
Sidan uppdaterades 2021-09-21.