Till innehållet

Universell menskompetens - menskunskap för alla

Projektet drivs av: MENSEN - forum för menstruation

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa ett lättillgängligt, lättanvänt och tidlöst material om mens som är kunskapshöjande för barn och unga som menstruerar. Materialet kommer också att fungera som vägledning för vuxna som vill utveckla kunskapen kring mens hos barn och unga.

Visionen är att barn och unga, oavsett funktionsförmåga, ska veta vad mens är och vad det kan innebära för olika personer. Kunskapen blir inkluderande och tillgänglig för alla genom universell utformning. Det ska vara lika gångbart oavsett om man har en syn- eller hörselskada, läs- och skrivsvårigheter, en NPF-diagnos, en rörelsenedsättning eller tillhör olika ålderskategorier.

Projektet ska även verka för kroppspositivitet och stärkt självkänsla med ett salutogent perspektiv på menscykeln.

Projektet kommer utveckla ett universellt utformat material och verktyg såsom:

 • hemsida
 • metodhandbok
 • filmklipp
 • sociala media-konton
 • spel
 • informationsaffischer.

Slutprodukterna ska vara enkla att använda självständigt och kunna leva vidare på egna ben. Föreningen kommer efter avslutat projekt sälja föreläsningar och kompetenshöjande utbildningar för dem som önskar, inom ramen för ett socialt företag som bildas under projekttiden. Det ska ägas av föreningen och fungera som ett socialt företag som återinvesterar intäkter för att skapa samhällsnytta.

Beviljat belopp

4 245 460 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2020 och avslutades i september 2023.

Beviljat belopp

4 245 460 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2020 och avslutades i september 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Kan vi prata?

  Projektet syftar till att förbättra den sexuella och psykiska hälsan hos barn och unga i åldern 9-18 år.

 • Identifiera flera!

  Projektet syftar till att förebygga att barn och unga utsätts för kommersiell sexuell exploatering. Dessutom ska utsatta barn och unga kunna få stöd…

 • Min sexualitet - min rätt (fd Sexualitet och funktionsrätt)

  Projektet ska förbättra informationen och möjligheten till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar,…

Sidan uppdaterades 2020-09-01.