Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Universell menskompetens - menskunskap för alla

Projektet drivs av: MENSEN - forum för menstruation

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa ett lättillgängligt, lättanvänt och tidlöst material om mens som är kunskapshöjande för barn och unga som menstruerar. Materialet kommer också att fungera som vägledning för vuxna som vill utveckla kunskapen kring mens hos barn och unga.

Visionen är att barn och unga, oavsett funktionsförmåga, ska veta vad mens är och vad det kan innebära för olika personer. Kunskapen blir inkluderande och tillgänglig för alla genom universell utformning. Det ska vara lika gångbart oavsett om man har en syn- eller hörselskada, läs- och skrivsvårigheter, en NPF-diagnos, en rörelsenedsättning eller tillhör olika ålderskategorier.

Projektet ska även verka för kroppspositivitet och stärkt självkänsla med ett salutogent perspektiv på menscykeln.

Projektet kommer utveckla ett universellt utformat material och verktyg såsom:

  • hemsida
  • metodhandbok
  • filmklipp
  • sociala media-konton
  • spel
  • informationsaffischer.

Slutprodukterna ska vara enkla att använda självständigt och kunna leva vidare på egna ben. Föreningen kommer efter avslutat projekt sälja föreläsningar och kompetenshöjande utbildningar för dem som önskar, inom ramen för ett socialt företag som bildas under projekttiden. Det ska ägas av föreningen och fungera som ett socialt företag som återinvesterar intäkter för att skapa samhällsnytta.

Beviljat belopp

4 245 460 kronor

Projektets tidstatus

38%

Projektet startade i september 2020 och avslutas i september 2023.

Beviljat belopp

4 245 460 kronor

Projektets tidstatus

38%

Projektet startade i september 2020 och avslutas i september 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-09-01.