Till innehållet

Universell menskompetens - menskunskap för alla

Projektet drevs av: MENSEN - forum för menstruation

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa ett lättillgängligt, lättanvänt och tidlöst material om mens som är kunskapshöjande för barn och unga som menstruerar. Materialet kommer också att fungera som vägledning för vuxna som vill utveckla kunskapen kring mens hos barn och unga.

Visionen är att barn och unga, oavsett funktionsförmåga, ska veta vad mens är och vad det kan innebära för olika personer. Kunskapen blir inkluderande och tillgänglig för alla genom universell utformning. Det ska vara lika gångbart oavsett om man har en syn- eller hörselskada, läs- och skrivsvårigheter, en NPF-diagnos, en rörelsenedsättning eller tillhör olika ålderskategorier.

Projektet ska även verka för kroppspositivitet och stärkt självkänsla med ett salutogent perspektiv på menscykeln.

Projektet kommer utveckla ett universellt utformat material och verktyg såsom:

  • hemsida
  • metodhandbok
  • filmklipp
  • sociala media-konton
  • spel
  • informationsaffischer.

Slutprodukterna ska vara enkla att använda självständigt och kunna leva vidare på egna ben. Föreningen kommer efter avslutat projekt sälja föreläsningar och kompetenshöjande utbildningar för dem som önskar, inom ramen för ett socialt företag som bildas under projekttiden. Det ska ägas av föreningen och fungera som ett socialt företag som återinvesterar intäkter för att skapa samhällsnytta.

Efter projektet

Materialet och den informationsspridning som projektet har utvecklat och arbetat med, har bidragit till en mer jämlik och kunskapsbaserad syn på mens fri från tabun och fördomar. Materialet har utvecklats av och tillsammans med målgruppen utifrån deras behov.

Under projektet har de delat ut cirka 1800 Menskompetens-böcker som fortsätter finnas tillgängliga för att beställa på deras webbplats. Drygt 5 000 barn har på olika sätt varit med och utvecklat materialet. Genom föreläsningarna har projektet nått cirka 2 850 personer. Webplatsen Menskompetens.se har, sedan den lanserades i september 2022, haft över 10 000 besökare.

Webbplatsen Menskompetens.se

Metoderna och materialet har spridits till flera verksamheter runt om i Sverige. Föreningen tar ansvar för uppdateringar och eventuella nytryck. Föreläsningsverksamheten finansierar sig själv och bidrar till Mensstipendiepotten.

Beviljat belopp

4 245 460 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2020 och avslutades i augusti 2023.

Beviljat belopp

4 245 460 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2020 och avslutades i augusti 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-01-10.