Till innehållet

UP i Samhället

Projektet drivs av: Unite People FC

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla aktiviteter och skapa en fotbollsmiljö där fler har möjlighet till rörelse och gemenskap

. Målgrupperna för projektet är barn och unga med eller utan funktionsnedsättning samt vuxna med funktionsnedsättning. Målet är att etablera verksamhet i en mer inkluderande fotbollsrörelse i Varberg och sprida till andra. Inom projektet genomförs en rad aktiviteter för de olika målgrupperna, som öppna träningar för tjejer, kvällsfotboll för ungdomar, fotbollsträning för barn och vuxna med funktionsvariation, ledar- och domarutbildningar samt föreläsningar och sociala aktiviteter. Efter projektet är avslutat kommer föreningen att implementera alla aktiviteter utifrån de metoder som utvecklas under projektet i den ordinarie verksamheten.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i september 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i september 2022.

Kontakt

E-post
Ort
Varberg

Liknande projekt

  • Nybyggnation av dirtjumpbana på fastigheten Charnockiten 1

    Projektets syfte är att utveckla den befintliga mountainbikeverksamheten med ytterligare discipliner.

  • 10 minuter-metoden

    Syftet med projektet är att utveckla en enkel och användarvänlig metod för att stödja idrottande ungdomars psykiska hälsa.

  • Aktivitetsklubben

    Föreningen ska tillsammans med ett flertal lokala samarbetspartner och kommunen erbjuda gratis fritidsaktiviteter för barn i årskurs 3-6 bosatta i…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.