Till innehållet

Uppdrag 54 – Barnens rättigheter i fokus

Projektet drivs av: Folkets hus Hammarkullen

Beskrivning av projektet

I projektet uppdrag 54 intervjuas politiker, kändisar och beslutfattare om hur mycket de kan om Barnkonventionen. På detta sätt vill vi bidra till debatten om att göra Barnkonventionen till lag i Sverige.

Uppdrag 54 vill vara påtryckare gällande FN:s barnkonvention genom barns eget engagemang. Barnen som deltar i projektet är mellan 7-11 år och de intervjuar ett stort antal personer i ledande befattningar inom politiken, organisationer och andra personer med makt och inflytande, om barnkonventionen.

Barnen producerar även ett eget radioprogram som sänds fyra gånger i månaden. Inom projektet produceras det även film och metodbok som utgår från barnens intervjuer och den dokumenterar även det arbete som sker inom projektet. 

Efter projektets slut så kommer metoderna att bli en del av föreningens ordinarie verksamhet, vilket även vårt tidigare Arvsfondsprojekt till stor del har blivit. De filmer och metodböcker som har tagits fram i projektet kommer även distribueras, vilket bidrar till projektets fortlevnad. 

Vi kommer även att ta tillvara på den kunskap som barnen odlar inom föreningen, då de mer ”erfarna” barnen blir mentorer för de nya och yngre deltagarna.

Projektet utgår från barnens önskan och barnen är genomförare av projektets aktiviteter. Flera av barnen från ett tidigare projekt som vi har drivit kommer att vara med även i detta projekt. De barnen som har deltagit i tidigare projekt fungerar som mentorer för nya och yngre medlemmar i projektet. 

Centrum för urbana studier vid Göteborgs Universitet, Nytorpskolan, Emmaskolan och Salavador Allendes närradio. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2013 och avslutades i mars 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2013 och avslutades i mars 2016.

Kontakt

Ort
Hammarkullen

Liknande projekt

  • Cirkus för hopp och styrka

    Projektet ska skapa aktiviteter för att tillvarata kapacitet och kreativa vilja hos målgruppen ensamkommande minderåriga som befinner sig i…

  • Cirkus Gaming

    Projektet ska arrangera en informationsturné kring dataspel i fem städer i Sverige i syfte att främja ett hälsosamt spelande och motverka…

  • Civilsamhället i samverkan - Ett föreningsliv för alla

    Projektet ska engagera barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning till fysisk aktivitet och meningsfull fritid. Föreningslivet ska bli mer…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.