Till innehållet

Uppdrag överlevnad

Projektet drivs av: Klimataktion Stockholm

Beskrivning av projektet

Syftet med Uppdrag överlevnad, ett film - och mediaprojekt, är att göra miljö och klimatforskning mer tillgänglig och intressant för den yngre generationen.

Målet är att fler unga engagerar sig i klimatfrågorna och att kunskapen ökar, vilket i sin tur leder till en ökad opinion för ett hållbart och mer klimatsmart samhälle.

Klimatengagerade ungdomar, från bland annat rörelsen Fridays For Future Sweden, kommer genomföra olika resor genom Sverige (expeditioner) för att söka tydliga svar som talar till den unga generationen. Vad handlar klimatkrisen om? Vad går det att göra åt saken egentligen? Expeditionsmedlemmarna träffar olika profiler. De kommer möta miljö- och klimatforskare, makthavare, politiker och aktivister. Ungdomarna kommer agera reportrar och ambassadörer för klimatfrågan. Expeditionerna dokumenteras och resultatet blir en digital plattform och ett antal filmade serieavsnitt där varje avsnitt har ett särskilt tema inom miljö - och klimatproblematiken.

Med Uppdrag överlevnad skapar projektet ett lättillgängligt film- och mediaprojekt som kombinerar underhållning och medkänsla med nödvändig, djupgående information om den rådande klimatkrisen, riktad till ungdomar och unga vuxna med ungdomar och unga vuxna som främsta avsändare.

Projektets material överlever genom den digitala plattformen som förvaltas och sprids genom samarbetsparterna.

Beviljat belopp

4 924 265 kronor

Projektets tidstatus

64%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Beviljat belopp

4 924 265 kronor

Projektets tidstatus

64%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Arion

    Projektet ska erbjuda unga hbtq-personer som har sex mot ersättning interaktivt stöd och stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser som ett…

  • All set for Action

    Projektet ska få fler att uppleva, delta i och engageras till att skapa en mer jämställd, jämlik och mångfaldig värld. Målgruppen är unga kvinnor…

  • Demokratiforum

    Projektet Demokratiforum syftar till att förbättra arbetsmiljön i skolan – för alla. Ett forum utvecklas där både den fysiska och den psykosocial…

Sidan uppdaterades 2022-01-14.