Till innehållet

Uppdrag överlevnad

Projektet drivs av: Klimataktion Stockholm

Beskrivning av projektet

Syftet med Uppdrag överlevnad, ett film - och mediaprojekt, är att göra miljö och klimatforskning mer tillgänglig och intressant för den yngre generationen.

Målet är att fler unga engagerar sig i klimatfrågorna och att kunskapen ökar, vilket i sin tur leder till en ökad opinion för ett hållbart och mer klimatsmart samhälle.

Klimatengagerade ungdomar, från bland annat rörelsen Fridays For Future Sweden, kommer genomföra olika resor genom Sverige (expeditioner) för att söka tydliga svar som talar till den unga generationen. Vad handlar klimatkrisen om? Vad går det att göra åt saken egentligen? Expeditionsmedlemmarna träffar olika profiler. De kommer möta miljö- och klimatforskare, makthavare, politiker och aktivister. Ungdomarna kommer agera reportrar och ambassadörer för klimatfrågan. Expeditionerna dokumenteras och resultatet blir en digital plattform och ett antal filmade serieavsnitt där varje avsnitt har ett särskilt tema inom miljö - och klimatproblematiken.

Med Uppdrag överlevnad skapar projektet ett lättillgängligt film- och mediaprojekt som kombinerar underhållning och medkänsla med nödvändig, djupgående information om den rådande klimatkrisen, riktad till ungdomar och unga vuxna med ungdomar och unga vuxna som främsta avsändare.

Projektets material överlever genom den digitala plattformen som förvaltas och sprids genom samarbetsparterna.

Beviljat belopp

4 924 265 kronor

Projektets tidstatus

89%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Beviljat belopp

4 924 265 kronor

Projektets tidstatus

89%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Vi syns, vi finns - hbtqi i skolan

  • Existentiell hälsa

  • Idrottsvänner

    Projektet syftar till att ge ungdomarna stöd som flyttar till/bor i Örebro för att börja på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, med fokus på…

Sidan uppdaterades 2022-01-14.