Till innehållet

Uppdrag överlevnad

Projektet drivs av: Klimataktion Stockholm

Beskrivning av projektet

Syftet med Uppdrag överlevnad, ett film - och mediaprojekt, är att göra miljö och klimatforskning mer tillgänglig och intressant för den yngre generationen.

Målet är att fler unga engagerar sig i klimatfrågorna och att kunskapen ökar, vilket i sin tur leder till en ökad opinion för ett hållbart och mer klimatsmart samhälle.

Klimatengagerade ungdomar, från bland annat rörelsen Fridays For Future Sweden, kommer genomföra olika resor genom Sverige (expeditioner) för att söka tydliga svar som talar till den unga generationen. Vad handlar klimatkrisen om? Vad går det att göra åt saken egentligen? Expeditionsmedlemmarna träffar olika profiler. De kommer möta miljö- och klimatforskare, makthavare, politiker och aktivister. Ungdomarna kommer agera reportrar och ambassadörer för klimatfrågan. Expeditionerna dokumenteras och resultatet blir en digital plattform och ett antal filmade serieavsnitt där varje avsnitt har ett särskilt tema inom miljö - och klimatproblematiken.

Med Uppdrag överlevnad skapar projektet ett lättillgängligt film- och mediaprojekt som kombinerar underhållning och medkänsla med nödvändig, djupgående information om den rådande klimatkrisen, riktad till ungdomar och unga vuxna med ungdomar och unga vuxna som främsta avsändare.

Projektets material överlever genom den digitala plattformen som förvaltas och sprids genom samarbetsparterna.

Beviljat belopp

4 924 265 kronor

Projektets tidstatus

75%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Beviljat belopp

4 924 265 kronor

Projektets tidstatus

75%

Projektet startade i juli 2021 och avslutas i juli 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Samhällsförbättrande Organiserade Unga (SOU)

    Syftet med projektet är att öka barns och ungas kunskap om, inflytande och delaktighet i statliga offentliga utredningar och remissrundor.

  • Skate Nation

    Föreningen vill utveckla, dokumentera, formalisera och sprida Skate Nation-metoden, som i projektet ska testas på tre nya geografiska platser i…

  • Språket som nyckel till ett delaktigt vuxenliv

    Projektet kommer att utveckla en ny metodik och nytt material för utveckling av språk, röst, kommunikation och lärande för ungdomar med…

Sidan uppdaterades 2022-01-14.