Till innehållet

Uppdrag överlevnad

Projektet drevs av: Klimataktion Stockholm

Beskrivning av projektet

Syftet med Uppdrag överlevnad, ett film - och mediaprojekt, är att göra miljö och klimatforskning mer tillgänglig och intressant för den yngre generationen.

Målet är att fler unga engagerar sig i klimatfrågorna och att kunskapen ökar, vilket i sin tur leder till en ökad opinion för ett hållbart och mer klimatsmart samhälle.

Klimatengagerade ungdomar, från bland annat rörelsen Fridays For Future Sweden, kommer genomföra olika resor genom Sverige (expeditioner) för att söka tydliga svar som talar till den unga generationen. Vad handlar klimatkrisen om? Vad går det att göra åt saken egentligen? Expeditionsmedlemmarna träffar olika profiler. De kommer möta miljö- och klimatforskare, makthavare, politiker och aktivister. Ungdomarna kommer agera reportrar och ambassadörer för klimatfrågan. Expeditionerna dokumenteras och resultatet blir en digital plattform och ett antal filmade serieavsnitt där varje avsnitt har ett särskilt tema inom miljö - och klimatproblematiken.

Med Uppdrag överlevnad skapar projektet ett lättillgängligt film- och mediaprojekt som kombinerar underhållning och medkänsla med nödvändig, djupgående information om den rådande klimatkrisen, riktad till ungdomar och unga vuxna med ungdomar och unga vuxna som främsta avsändare.

Projektets material överlever genom den digitala plattformen som förvaltas och sprids genom samarbetsparterna.

Efter projektet

Under projektets 1, 5 år har ungdomar varit med och tagit fram material, intervjuat och spelat in fyra filmer med olika teman. Till detta har tillhörande handledning tagits fram. Det togs fram extramaterial i samarbete med forskare och andra organisationer. Till varje uppdrag, har de medverkande ungdomarna intervjuats och presentationer av de medverkande ungdomarna och forskarna filmats.

Materialet och filmerna som togs fram finns hos Klimataktion Stockholm. Projektet avslutades tidigare än planerat på föreningens egen begäran.

Beviljat belopp

4 924 265 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2021 och avslutades i januari 2023.

Beviljat belopp

4 924 265 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2021 och avslutades i januari 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Ungdomar utbildar ungdomar

    Projektet syftar till att testa en metod för att ändra ungdomars inställningar och attityder till alkohol, narkotika och tobak. Detta görs genom…

  • Självbestämmande, inkludering och hälsa

    Projektet ska utveckla fritiden och den öppna fritidsverksamhetens möjligheter för ungdomar med intellektuella begåvningsnedsättningar samt…

  • ROOFY SAFETY - Brädsporternas Säkerhetsambassadörer

    Projektet ska öka säkerheten och medvetenheten om säkerhetsaspekter inom brädsporterna, i första hand skateboard och longboard.

Sidan uppdaterades 2024-06-20.