Till innehållet

Uppförande av bagarstuga/mötesplats på fastigheten Luleå Brändön 4:6 Luleå kommun

Projektet drivs av: Brändöns Byahusförening

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa en mötesplats för barn och ungdomar i byn Brändön/Örarna, där de även kan umgås över generationsgränserna med äldre personer.

I projektet ingår att flytta en bagarstuga till en central del av byn och bygga en toalettbyggnad intill. I nuläget saknas fritidsgårdar och naturliga mötesplatser för traktens barn och unga. Verksamheten kommer att bestå av aktiviteter efter skolan, på kvällar och helger, exempelvis brödbakning, pizzakvällar, läxläsning, spela spel och att bara komma för att träffas och umgås med andra. Utanför lokalen kommer det att finnas möjlighet till lek och spontana aktiviteter både under vinter och sommar.

Beviljat belopp

733 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2021.

Beviljat belopp

733 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2021.

Kontakt

Ort
Luleå

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-02-25.