Till innehållet

Uppsökande verksamhet för att hjälpa äldre med svår, ofrivillig ensamhet

Projektet drivs av: SPF Seniorerna Jönköpingsdistriktet

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att främja psykisk och fysisk hälsa hos äldre med funktionsnedsättning i eget boende och särskilda boenden och som upplever en ofrivillig ensamhet.

Målgruppen för projektet är äldre personer med funktionsnedsättning. Projektets mål är att utveckla en hållbar uppsökande verksamhet med ett kontaktcenter och upparbetade nätverk. Detta ska ske i samverkan med hemtjänst, särskilda boenden, hemsjukvård, vårdcentraler och anhöriga samt 124 lokala pensionärsföreningar i Jönköpings län.

Under projektet ska trösklar för individer identifieras och sänkas för att hitta nya vägar till möten och gemenskap. Man kommer att skapa aktiviteter utifrån målgruppens önskemål tillsammans med volontärer. Därutöver kommer man att arrangera kompetens- och inspirationsföreläsningar inom projektet för att lyfta de frågor som är aktuella för målgruppen.

Efter att projektet är avslutat ska ett hållbart arbetssätt med ett kontaktcenter ha utvecklats och drivas av de fyra pensionärsorganisationerna i Jönköpings län.

Beviljat belopp

2 194 440 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2020 och avslutades i juli 2023.

Beviljat belopp

2 194 440 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2020 och avslutades i juli 2023.

Kontakt

Ort
Jönköping

Liknande projekt

  • Svea på Stolfabriken & andra livsberättelser

    I projektet ska äldre personer intervjua andra äldre om deras tidigare yrkesliv.

  • Shared reading

    Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län ska i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) introducera metoden Shared Reading (SR)…

  • Hydroponisk Terassodling i Stan

Sidan uppdaterades 2020-09-30.