Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Uppsökande verksamhet för att hjälpa äldre med svår, ofrivillig ensamhet

Projektet drivs av: SPF Seniorerna Jönköpingsdistriktet

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att främja psykisk och fysisk hälsa hos äldre med funktionsnedsättning i eget boende och särskilda boenden och som upplever en ofrivillig ensamhet.

Målgruppen för projektet är äldre personer med funktionsnedsättning. Projektets mål är att utveckla en hållbar uppsökande verksamhet med ett kontaktcenter och upparbetade nätverk. Detta ska ske i samverkan med hemtjänst, särskilda boenden, hemsjukvård, vårdcentraler och anhöriga samt 124 lokala pensionärsföreningar i Jönköpings län.

Under projektet ska trösklar för individer identifieras och sänkas för att hitta nya vägar till möten och gemenskap. Man kommer att skapa aktiviteter utifrån målgruppens önskemål tillsammans med volontärer. Därutöver kommer man att arrangera kompetens- och inspirationsföreläsningar inom projektet för att lyfta de frågor som är aktuella för målgruppen.

Efter att projektet är avslutat ska ett hållbart arbetssätt med ett kontaktcenter ha utvecklats och drivas av de fyra pensionärsorganisationerna i Jönköpings län.

Beviljat belopp

2 194 440 kronor

Projektets tidstatus

52%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

Beviljat belopp

2 194 440 kronor

Projektets tidstatus

52%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

Kontakt

Ort
Jönköping
Sidan uppdaterades 2020-09-30.