Till innehållet

Upptäck världsarvet i Falun och Falu Gruva utifrån dina egna förutsättningar

Projektet drevs av: Stiftelsen Stora Kopparberget

Beskrivning av projektet

Projektet ska göra Falu Gruva till ett världsarv som är tillgängligt för alla. Barn och vuxna med eller utan funktionsnedsättning ska kunna få uppleva en del av unik svensk historia på ursprunglig plats.

Idag besöker årligen omkring 200 skolklasser från hela Sverige Falu Gruva. Genom projektmedel har elever i Falu och Borlänge kommun under årens lopp fått möjlighet att ta del av pedagogiska program vid Falu Gruva. Startskottet på projektet var ett telefonsamtal från en förälder till ett barn med rörelsehinder som var förtvivlad över hur det år 2014 kunde erbjudas pedagogiska program för skolan där inte alla elever kunde delta. Falu Gruva har en rad fysiska förutsättningar som begränsar tillgängligheten:

 • det finns bara en hiss till besöksgruvan,
 • besökaren måste kunna gå i trappor för att komma till hissens startpunkt,
 • nödutgångarna förutsätter att man kan gå i trappor,
 • det är begränsat med belysning i gruvan.
Arbetet med information mot skolan är ett av ett Världsarvs viktigaste uppgifter och ansvar. Stiftelsen Stora Kopparberget/Falu Gruva tog kontakt med Handikapporganisationernas Samarbetsorgan och grundsärskolorna i Falun och Borlänge för att diskutera med dem vilka behov de såg för sina elever och i sin verksamhet. Det utmynnade i ett antal möten där det snabbt visade sig att deras elever hade väldigt olika typer av behov och att det fanns behov av att skapa olika typer av pedagogiska program för olika typer av funktionsnedsättning. Pedagogerna såg ett stort värde i att kunna skräddarsy ett besök vid Världsarvet Falu Gruva utifrån sina elevers särskilda behov.

Målet är att alla barn och vuxna med eller utan funktionsnedsättning, utifrån sina egna förutsättningar, ska kunna få uppleva en del av unik svensk historia på ursprunglig plats vid Världsarvet Falu Gruva. Arbetet med information mot skolan är ett av ett Världsarvs viktigaste uppgifter och ansvar. Projektet skall resultera i:

 • att en intresseväckande film med tecken- och syntolkning samt översatt till lättsvenska som gestaltar en gruvtur produceras,
 • att ett antal pedagogiskt program och lärarhandledningar anpassade för barn med olika typer av funktionsnedsättning tas fram,
 • att guider och museipedagog vid Falu Gruva kompetensutvecklas för att kunna ta emot barn med olika typer av funktionsnedsättning,
 • att alla elever inom grundsärskolan i Falu och Borlänge kommun kostnadsfritt, under projekttiden 2015-2016, har fått ta del av ett för dem specialanpassat pedagogiskt program vid Falu Gruva,
 • att besökare och turister med funktionsnedsättning uppfattar Falu Gruva som ett tillgängligt besöksmål.

Falu Gruva är en världsunik kulturmiljö med en utvecklad organisation kring besöksnäring och pedagogisk verksamhet. Falu Gruva kommer efter projekttiden att förhoppningsvis ha nya och lite starkare glasögon som möjliggör ett inkluderande av hela mänskligheten. Efter projektet har ett viktigt nätverk skapats mellan grundsärskolorna i Falun och Borlänge, Handikappförbundens Samarbetsorganisation och Stiftelsen Stora Kopparberget/Falu Gruva. Filmen kommer att ägas och förvaltas av Falu Gruva som skulle tillgängliggöra den genom filmvisningar till turister, besökare, företag och skolelever. Ansvar för uppdateringar och underhåll ligger på Falu Gruva. Det utarbetade pedagogiska programmen kommer efter projekttiden att erbjudas, enligt vedertagen taxa, alla särskolor i Falun och Borlänge och resten av Sverige.

Grundsärskolorna i Falun och Borlänge, samt representanter för Handikappförbundens Samarbetsorganisation kommer att ingå i filmteamet och tillsammans med filmaren och HSO producera filmen. Eleverna kommer få möjlighet att delta i hela produktionen av filmen.  Eleverna kommer också ha en viktig roll i producerandet av pedagogiska program. Det första som kommer att hända i den delen av projektet är att eleverna gör ett besök i gruvan och att vi efter besöket har en workshop där vi diskuterar tillsammans om hur ett antal pedagogiska program skulle kunna utformas. Elevernas åsikter kommer att väga tungt. Pedagogerna vid särskolorna kommer sedan att utefter workshopens resultat tillsammans med gruvans museipedagog arbeta fram ett antal pedagogiska program som vi sedan kommer att diskutera och testa med eleverna.

Projektet är ett samarbete mellan Stiftelsen Stora Kopparberget/Falu Gruva, grundsärskolorna i Falu kommun och Borlänge kommun samt Handikappförbundens Samarbetsorganisation.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Kontakt

Liknande projekt

 • Lokstallssmedjan

  Lokstallssmedjans unika lokaler och innehåll ska användas för integration, mångfald och nytänkande för barn, unga och personer långt ifrån…

 • Ungdomsresursen - gör det omöjliga möjligt!

  Projektet syftar till att få in ungdomar i arbete och bli självförsörjande. 

 • Songlines

  Projektet ska, i bred samverkan och med många aktörer, utveckla metoder och strategier för att nå, möta och engagera nyanlända ungdomar.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.