Till innehållet

UrSinnen - hur vi närmar oss världen

Projektet drivs av: Föreningen Artikel 31

Beskrivning av projektet

I projektet ska bebisar tillsammans med föräldrar, konstnärer och forskare tillsammans skapa en sinnlig vandringsutställning som lever upp till barnrättskonventionen.

Föreningen Artikel 31 har genomfört en förstudie till denna ansökan, finansierad av Arvsfonden. Man ville i förstudien visa på hur det kan vara möjligt för en institution att erbjuda en miljö som skapar en gemensam upplevelse för både bebisar (6-15 månader) och vuxna. Resultatet bekräftar att möjligheterna för detta är goda. Nu vill man gå vidare och fortsätta samarbete med samarbetsorganisationerna från förstudien. Forskning om hur vi som människor tänker har varit mycket mer betydelsefull än hur vi känner och upplever. Det är först under de senaste decennierna som detta förhållande börjat ändras och känslornas betydelse för oss som människor har lyfts fram. I projektet ska bebisar tillsammans med föräldrar, konstnärer och forskare tillsammans skapa en sinnlig vandringsutställning som lever upp till barnrättskonventionen och som ökar kunskapen om känslolivet och vad bebisar upplever vid utställningar som är riktade till dem men även ska stimulera den vuxne i sällskap med bebisen. Projektet vill erbjuda en gemensam upplevelse där utgångspunkten är att bebisar och vuxna är jämlikar och kan berika varandra genom att dela sina erfarenheter och upplevelser.  Under projektperioden vill man arbeta fram en vandringsutställning, Building blocks, vilket innebär att delar av utställningen kan vandra och andra delar kan göras nya på plats enligt en manual. Både praktiskt och billigare. För att få fram innehållet kommer samarbetsparterna genomföra en kollektiv arbetsprocess där man låter bebisar tillsammans med vuxna delta i ett antal experiment.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2012 och avslutades i januari 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2012 och avslutades i januari 2015.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Samspel - Våldsprevention genom spel

    Sverok ska i samarbete med MÄN för jämställdhet genomföra ett projekt vars syfte är att utveckla metoder för att jobba med våldsprevention för barn…

  • Motivationslyftet för lågstadiet

    Syftet med projektet är att utveckla och anpassa Motivationslyftets program och material för elever i klasser F-3, lärare och föräldrar.

  • Romaniteams

    Projektet syftade till att stärka romska ungdomars hälsa, självförtroende och självbild genom boxningsträning.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.